Publicerad 7 juli 2019 kl. 22:00

Låt oss återupprätta staden

Angående den avslöjade kritiken mot stadsledningen som framkommer i Roger Janssons (MSÅ) minnesanteckningar. Det är ju precis som det är. Staden leds av ett förhärskande tjänstemanna-(kvinno)styre, uppmuntrat av en svag, oenig politisk styrning.

Jag håller med Barbro Sundback (S) om att det skedde någon form av paradigmskifte med förre stadsdirektören Edgar Vickström. Hans mässor inför fullmäktige kunde ofta liknas vid förkunnelser över vilka förutbestämda vägval förvaltningen lade för den politiska makten, i tukt och förmaning.

Det här inledde den maktfullkomliga alliansen som finns bland ledande tjänstemän inom Mariehamns stad i dag – en teknokrati gödd av svaga, okunniga politiker som prioriterar att lägga sin energi på blockpolitiskt, ideologiskt tjafs framom konstruktiv ledning.

De politiska stolpskotten har kommit tätt de senaste åren. Vid sidan av närståendeköp inom Mariehamns hamn tillåts direktören för stadens tekniska sektor i strid med alla tänkbara regelverk godkänna och köpa in tjänster för 100.000-tals euro utan att någon ingriper.

Varför? Jo, för att en svag politisk styrning tillåter det. Den politiska undfallenheten har skapats av en mycket tandlös och splittrad stadsstyrelse som tyvärr fortsatt under ledning av den på förhand starke diplomaten Tage Silander (MSÅ).

Detta politiska skådespel tillåts fortgå med de valda politikernas goda minne. Stadens fullmäktigemöten har blivit en uppskattad tv-sänd ”såpa” med höga tittarsiffror bland häcklande ålänningarna. Pinsamt, javisst.

Låt det vara slut med detta nu. Staden måste utvecklas med demokratiska krafter som visar lyhördhet mot såväl investeringssugna fastighetsägare som den lilla enskilda människan. Jag hoppas innerligt att valet i höst fokuserar på utveckling, handlingskraft och socialpolitisk, hållbar tillväxt framom personlig och politisk prestige.

Låt oss göra skillnad och återupprätta Mariehamns anseende.

Ove Andersson (ÅF)

Kandidat i lagtings- och kommunalvalet

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare