Publicerad 7 juli 2019 kl. 22:00

Låt oss återupprätta staden

Kommentarer (5 st)

Otroligt glädjande att fler

Otroligt glädjande att fler och fler partier nu börjar resa sig upp mot socialisternas och liberalernas vanstyre av Mariehamn. Vi har nu fyra bortkastade år bakom oss fyllda av konflikter och rent trams. Partiledarna i dessa två partier har fullständigt gått bananas på klimatvarningarna och den ena av dem vill skapa värdens renaste stad av... just det... världens renaste stad. Den andra ser möjligheten att införa socialism och skattehöjningar. Medan tramset pågår ser ålänningarna en stad i förfall där företag efter företag flyttar till Jomala eller lägger ner verksamheten. Mariehamn är idag, efter 31 augusti, lika livligt som Tjernoby.

Men ganska fegt av

Men ganska fegt av tillfrågade politiker att frånsäga sig alla åsikter . Plötsligt tycker , när det blivit offentligt , alla politiker, utom obunden samling , att allt är så bra , så bra ! Inte undra på att politikerföraktet växer .Säg rent ut , att nuvarande stadsdirektör måste bort !

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Barn i bild

Fler insändare