Publicerad 10 september 2019 kl. 22:06

Som man frågar får man svar

Det är bra att Åland gallup försöker ta reda på vad ålänningarna tycker i viktiga frågor. Inför val är det extra viktigt att opinionsundersökningar kan ge möjligast korrekt bild av verkligheten.

Jag tycker att det finns anledning till eftertanke och vill därför peka på frågeformuleringarnas avgörande betydelse när opinioner pejlas.

Som exempel tar jag frågan om kommunreformen i Åland gallup.

Frågan lyder: ”Hur många kommuner ska Åland ha?”. Svarsalternativen är: ”4 kommuner”, ”16 kommuner” och ”Kan inte ta ställning”.

För mig finns faktiskt inget relevant svarsalternativ hur jag än funderar. Jag anser att vår unika närdemokrati har stor betydelse för att hålla landsbygd och skärgård levande. Jag hävdar att det är kommunerna själva, inte landskapsregeringen, som ska besluta om samarbeten eller eventuella sammanslagningar.

Jag kan inte logiskt härleda vilket som är det optimala antalet kommuner i framtiden. Så hur ska jag då svara?

Jag tror inte på ett teknokratiskt, konsultdrivet experiment med fyra kommuner. Jag vill inte heller cementera antalet till 16.

Följaktligen, för en person som håller öppet för en demokratisk och självständig kommunutveckling, finns inget alternativ att välja trots att jag kan ta ställning till processen men inte till antalet.

Frågeställaren polariserar svarsalternativen och gör det sannolikt omöjligt för många svarare att föra fram sin verkliga åsikt. Med det här vill jag ha sagt att ålänningarnas inställning till landskapsregeringens kommunreform i verkligheten kan vara en helt annan än vad opinionsundersökningarna påvisar.

Tobben Eliasson (C)

kandidat i lagtingsvalet

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare