Publicerad 22 juli 2019 kl. 22:00

Många är upprörda över helikopteroljudet

Kommentarer (17 st)

Var på enn begravning vid

Var på enn begravning vid kapellet i Mariehamn och blev fruktansvärt störda av äggvispen. Kan inte förstå hur detta kan vara tillåtet. Och att den landar mitt i ett område fullt med folk känns otroligt ansvarslöst. Vad händer om den får ett fel när den ska landa eller starta? Vi har faktiskt ett flygfält.

Har Åland nordens eller

Har Åland nordens eller världens gnälligaste befolkning. Nu har gnällspikarna dessutom fått miljöargumentet som kan klistras på exakt allting. Borde ni bilda en klubb som kunde heta anonyma gnällspikar som kunde träffas och följa ett motsvarande upplägg som anonyma alkoholister?

Eller ha sjöfararna än annan

Eller ha sjöfararna än annan tidpunkt än Rockoff och Poker run. Men det är klart, sjöfararna får ju inte direkt folk att vallfärda till Åland. Arrangemanget i nuvarande upplägg är nog främst riktat till redan frälsta infödda. Genom att hålla det samtidigt som Rockoff får man såklart lite spilleffekter. Men då kanske man ödmjukt skall bocka och inte kräva så himla mycket. Helikoptern är tydligen ett uppskattat inslag bland turisterna eftersom den flyger oavbrutet. Håll sjödagarna under början av juni då allt är tyst och stilla och man kan höra en knappnål falla så är alla nöjda. Under 9 dagar måste man tåla att det är party stämning i staden om man vill att Åland fortsättningsvis skall vara en intressant destination. Det räcket liksom inte med stadsvandringar bland 15 kaptensvillor för dagens turister. På tal om miljö, vad släpper de tomma stadsbussarna ut per passagerare? Mer än helikoptern?

Sidor

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Så har LR än en gång kört över väljarna, skärgårdsborna, skattebetalarna. Jag menar naturligtvis upphandlingen av en elfärja med tillbehör, till Föglö.

I en replik skrev Ålands Framtid: ”Som vi ser det är den enda hållbara lösning på problemet att Åland övertar momsbeskattningen och därmed även gränshanteringen för densamma.”

Ja, så var det dags för presidentens årliga sensommarbesök på Åland. Tillsammans med en svans av de ledande fruntimren på Åland ser man honom på bild, besökande Pommern samt intagande mat och dryck på Stallhagen.

Vi har i ett antal artiklar, kåserier och insändare i sommar fått veta hur enormt viktig skattegränsen är för Åland, och till följd av den den så kallade taxfreehandeln på de båtar som trafikerar mestadels mellan Finland och Sverige.

Redan när de första schakalerna dök upp i Schweiz för flera år sedan var min uppfattning att de inte kommit dit av sig själv eftersom de inte trivs med att vandra över kalla bergstrakter utan att de hade hämtats av fanatiker som velat ”berika” nat

Barn i bild

Fler insändare