Publicerad 24 november 2019 kl. 21:54

Många fördelar med konvertering till gas

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I samband med Ålands budget 2020 hade jag tre motioner med rubriken ”Främjande av hållbar energiomställning”. De handlade om gasbilar.

Den första motionen gällde ett anslag om 750.000 euro för att subventionera en konvertering av bensin- och dieselbilar till gasbilar. Subventionen föreslås till 1.500 euro per konverterad bil – ungefär hälften av kostnaden.

Den andra gällde 200.000 euro för att stödja en investering i gasstation. Den tredje motionen gäller en symbolisk konvertering av ”Åland 1” till gasbil.

Detta för att stödja en snabbare övergång från fossil biltrafik till betydligt miljövänligare. Någon vill kanske använda ordet klimatsmartare.

Under den förra lagtingsperioden fokuserade Ålands regering på att öka antalet elbilar. I Finland försäkte man däremot stödja både elbilar och gasbilar och en konvertering från fossilbilar till gasdrift. Ungefär så som jag motionerat om.

Om vi ser till effekterna på Åland har jag via fordonsmyndigheten fått fram att antalet fossilbilar och paketbilar ökade med drygt 2.000 under de senaste fyra åren. Antalet rena elbilar är i dagens läge 109. Utöver detta tillkommer några hybridbilar.

Som kuriosa kan nämnas att det nu finns 15 gasfordon, trots att det inte finns någon gasstation på Åland. Det har alltså tillkommit i runda slängar 2.000 fossilbilar och 100 elbilar under de senaste fyra åren. Den förda politiken har alltså lett till 2.000 fler fossilbilar.

Om vi skulle konvertera våra fossilbilar så kunde vi ”över en natt” kunna minska koldioxidutsläppen med en tredjedel.

Alla har kanske inte kört en gasbil, så tänkte jag kort förklara hur det fungerar. Jag äger nämligen en gasbil i Portugal sedan några år.

Folk brukar undra om man märker någon skillnad och om det syns. Svaren är nej och nej. Man märker inget och det ”syns” inte. Speciellt min bil är en konverterad bil. Någon har tagit bort reservhjulet och placerat en gastank där. Under tanklocket finns två alternativ; bensin eller gas. Det fungerar på samma sätt. Tar samma tid. Går inte att göra fel.

En gasbil startar alltid på bensin och går automatiskt går över på gas efter en halv minut. Gasen kostar cirka 60 cent per liter.

I praktiken kör man tills gasen tar slut. Motorn slår då automatiskt över på bensindrift och så småningom far man och tankar gas. Alltid full tank. Sen har man en halv tank bensin för att starta bilen med och som reservtank.

En gasbil är alltså egentligen en bifuel-bil eller bensin/CNG enligt vårt register.

När man byter till gas i stället för bensin minskar koldioxidutsläppen med en tredjedel. Andra utsläpp minskar nästan till noll. En ingenjör förklarade för mig att man kan ha en gasspis i köket, men det går inte att ha en bensinspis på grund av utsläppen.

I min vision kommer vi att klara oss flera år med en gasstation på linjen Godby-Mariehamn. Vill man enbart ha biogas är det inget problem. Prisskillnaden är mycket marginell och det går ju utmärkt att ställa det som krav för att erhålla stöd för gasstation. Gasum kan leverera biogas i morgon om så önskas.

Jag hoppas nu att det nya lagtinget kan se fördelarna med detta miljövänliga och delvis klimatsmarta alternativ.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare