Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Mobilförbud för att det är politiskt korrekt?

Kommentarer (6 st)

Kan tycka att en förälder

Kan tycka att en förälder skulle bli glad över ett mobilförbud i skolan.Men, men nu för tiden bestämmer föräldrarna i skolan. Och just deras barn skall ha högsta betyg i allt, så påstår dom när dom ringer hem till läraren i tid och otid !Tiderna förändras !

Med lång erfarenhet från

Med lång erfarenhet från skolvärlden ser jag mobilförbudet i skolan som något naturligt. Motiveringen kom fram i artikeln som informerade oss om beslutet i skolorna. Den tekniska utrustning som behövs under lektionstid, den tillhandahålls av skolorna. Behöver föräldrar bli kontaktade akut under skoldagen så finns det telefoner i lärarrummet. För många barn är antagligen skoldagen den enda stunden under dagen då deras uppmärksamhet inte i första hand är riktad mot det som händer på telefonskärmen. Anders Hansen, läkare i psykiatri har sagt mycket om mobiltelefoners påverkan på vårt välbefinnande. Ta del av dem! Politiskt korrekt är man när man anammar det som majoriteten satt upp som någon slags norm. Det är lättare att vara PK än tvärtom för den som går emot majoriteten blir kritiserad. Alltför många vuxna är telefonberoende för att det här beslutet skulle vara ett PK beslut. Mobiltelefonanvändandet behöver inte begränsas bara i skolor utan även på många arbetsplatser kunde man ta sig en titt på vad som pågår i de gemensamma sociala utrymmena och runt matborden i matsalar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Barn i bild

Fler insändare