Publicerad 3 augusti 2020 kl. 22:00

Oproportionerligt många svarta skjuts

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår. Ronnby säger också att det är flest vita som skjuts av polis i USA. Utan att ta ställning för eller emot någonting annat av det som Ronnby skriver, kan man ändå se att det finns en grund för BLM-rörelsens uppfattning att den färgade befolkningen i USA lever i en utsatt situation när det gäller polisövervåld.

Det finns tillgänglig statisktik över vem som dödas av polis i USA. Enligt folkräkningen 2010 definierar sig 72 procent som vita (white) och 13 procent som svarta (black). Av gruppen vita ser sig cirka 60 procent som enbart vita (white alone), medan det i det större procenttalet ingår bland annat latinamerikaner (hispanic/latino). Utöver dessa grupper finns asiater, ursprungsbefolkning, blandade (mixed) och övriga.

Utgående från uppgifterna om vem som skjuts av polisen (Rate of fatal police shootings by ethnicity U.S. 2015-2020, www.statista.com) kan man se att numerärt sett skjuts flest vita, alldeles som Ronnby säger. Förra året, alltså 2019, sköts/dödades 370 vita mot 235 svarta, 158 latinamerikaner, 39 andra samt 202 av inte angiven rastillhörighet (total summa 1.004 personer).

Om man sedan ser till förhållandet mellan befolkningsgruppernas storlek sköts 13 personer per miljon av den vita befolkningsgruppen medan siffran var 31 personer permiljon för dem som definierar sig som svarta. Siffrorna gäller genomsnittet för den redovisade femårsperioden, enligt den angivna källan. Sett till befolkningsgruppernas storlek skjuts/dödas alltså obestridligen oproportionerligt många svarta i USA. Det är bland annat i dessa fakta som BLM-rörelsen har sitt ursprung, i att leva i den situation som slutligen utmynnar i kall statistik.

Signe Järvenpää

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare