Publicerad 29 juli 2020 kl. 16:42

Optimera bokningarna för skärgårdsfärjorna

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Jag vill delge några reflektioner som jag gjort på skärgårdsfärjan härom dagen.

I olika medier, inte bara åländska, har Åland på sistone framställts som en populär destination för turistströmmarna i kölvattnet av den pandemi som härjar. I Mariehamn har kryssningsresenärerna från Finland och Baltikum setts ströva på gator och torg och i den norra och södra skärgården har man kunnat iaktta cykel- och bilburna gäster från andra sidan av Skiftet som aldrig förr.

På västra Åland har de svenska turisterna, som tidigare uppsökt turistanläggningarna i exempelvis Eckerö, uteblivit vilket givetvis är att beklaga. I de svenskregistrerade bilar som iakttas i till exempel skärgården ses i stort sett samma ålänningar i exil som tidigare år. Bortfallet av svenska turister har i många fall kompenserats av turister från Finland. Däremot är det ytterst få centraleuropeiska turister på Åland vilket har att göra med den transiten genom Sverige, som regionvis är mycket hårt drabbat av virusets framfart.

Det besvärliga svenska läget har åsamkat Åland stora samhällsekonomiska förluster. Några större företag, som ännu för bara ett halvt år sedan sågs som framgångssagor utan dess like, är nu ett minne blott. Det innebär förluster som förmodligen tar mycket länge att återuppbygga, om det ens är möjligt, för att inte tala om alla de personliga tragedier som uppkommer som en följd av arbetslöshet och förlorad social ställning.

Det är mycket glädjande att notera att finländarna tagit statsrådets rekommendationer om att utesluta utlandssemestrarna för i år och i stället satsa på att upptäcka vårt eget hemland som har så mycket att uppvisa oss alla. Intressant är också att följa med ålänningars flöden på sociala medier och konstatera att många valt att styra kosan österut denna sommar.

Jag vill redan nu rikta ett stort tack till alla de gäster från Finland som valt att tillbringa några semesterveckor på Åland i allmänhet och i skärgården i synnerhet. Ni har räddat det som gick att rädda.

Det är i skärgården som vi ser stora möjligheter till tillväxt. Turismen är en outnyttjad resurs. Skulle vi ha ett enklare och mer optimerat bokningssystem på våra skärgårdsfärjor skulle vi garanterat se ännu fler resenärer som valt att fortsätta sin tur från den åboländska skärgården vidare till den åländska. Landskapsregeringen måste anslå resurser för att utveckla detta så att vi kommer från den stagnation som rått allt för länge så att hela Åland kan växa.

Rainer Juslin (Lib)

lagtingsledamot, ordförande i lag- och kulturutskottet

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare