Publicerad 25 november 2019 kl. 21:54

Osannolikt att mobiltelefoner ger cancer

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen hävdar Rainer Nyberg tvärsäkert att ”mobilstrålning bidrar till aggressiv hjärncancer” och stöder sig på en artikel av Philips med kolleger från 2018, varifrån grafen i hans insändare är tagen. Då inställer sig genast frågan: Varför väljer man en artikel från just England, när det finns mycket bättre artiklar och studier som gjorts på data från de nordiska länderna?

Svaret är enkelt: De studierna visar inte det som Nyberg påstår i sin insändare, utan man ser ingen motsvarande ökning av aggressiv hjärncancer.

Högmaligna gliom eller GBM är en relativt ovanlig om än dödlig form av cancer. Enstaka fall kan ge stora utslag i statistiken. Studerar man på data från många länder kan man se klara trender:

1. En svag ökning ända från 1970-talet, då det inte fanns mobiltelefoner.

2. Att antalet gliom av ospecifik art minskar, samtidigt som de aggressiva ökar (Karpidis med kolleger 2018). Orsaken är helt enkelt ändrade diagnoskriterier och framför allt bättre diagnoser med hjälp av MRI. Den ökning Philips anser sig se är således skenbar.

Vidare avfärdar Nyberg Deltours och Bensons studier, uppenbarligen utan att ha läst dem. Påståendena att dessa skulle vara baserade på någon 13-personers ”klubb” är helt tagna ur luften. Skulle Nyberg ha läst dem skulle han insett att Deltour med kolleger baserar sig på data ur de nationella cancerregistren i de nordiska länderna och konstaterar att incidensen av hjärncancer var stabil, sjunkande eller visade en svagt ökande trend som börjat långt före mobiltelefoner var vanliga.

Likande resultat kommer Benson med kolleger fram till genom att studera cancerdata från England och jämföra detta med mobilanvändning.

Hardell slutligen är en erkänt skicklig onkolog, men han är inte ”en av världens främsta forskare”. Hans studier kring mobilanvändning ska inte ignoreras, men rent definitionsmässigt är retrospektiva studier inte ”ytterst tillförlitliga”. Jag tror knappast Hardell själv skulle använda det ordet.

Att be personer uppskatta sin mobilanvändning i efterhand, kanske många år bakåt i tiden, är alltid problematiskt. Handen på hjärtat Nyberg: Hur många tisdagar år 1992 åt du äppel?

Det är bra att ha en sund skepsis till vad myndigheter och forskare säger, men till skillnad från olika konspirationssajter så försöker myndigheter vara objektiva och transparenta. I olika metastudier anger man såväl urvals- som bedömningskriterier. Resultaten av dessa är att de kategoriska påståenden som framförs av Nyberg saknar vetenskapligt stöd.

Dock är detta ett område där det forskas hela tiden så jag är öppen för att revidera min ståndpunkt om ny information framkommer. Tills dess så säger jag som Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker”.

Anders Gustafsson

Med detta avslutas debatten om 5G, cancerrisk och Strålskyddsstiftelsen.

Debattredaktören

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare