Publicerad 22 december 2019 kl. 22:03

För oss är prioritet ett att tunneln byggs

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Några betraktelser inför 2020 för er som följer den envisa kampen för en fast förbindelse och en bättre trafik!

Som ni kanske har sett så står tunnelfrågan och väger. Det ploppar upp utspel mot tunneln på alla tänkbara ställen. Det är entreprenörer som vill skydda sina intressen, partipolitiska hänsynstaganden, försmådda markägare som ser chansen till ett mångdubblat fastighetsvärde hotad och ytterligare andra, oklart vad de har för motiv.

Det här var en väntad reaktion, och man kan se det som en bekräftelse på att även belackarna nåtts av insikten att tunnelkortrutten faktiskt kan bli av. Innan spaden kan sättas i marken så kommer vi att få se mycket mera av den här varan: Skräckscenarion, påhittade eller överdrivna siffror utan ordentlig faktabakgrund, försök att på olika sätt underminera min och Ottos trovärdighet, eller trovärdigheten i de resultat och rapporter vi låtit ta fram. Både vi personligen och vårt företag har redan hängts ut namngivna i plenum i lagtinget, utan möjlighet till genmäle. För övrigt av samma politiker som i samma plenum efterlyste att ”näringslivet och det offentliga behöver jobba tillsammans” i vissa frågor, som till exempel att hitta miljövänligare lösningar för Åland. Say no more...

Det finns olika sätt att försöka stoppa tunneln. Ett är att helt enkelt inte lyssna på oss, och prata om detta över våra huvuden. Ett annat är att försöka begrava tunneln i ytterligare en räcka långa och dyra utredningar, och sen försöka skjuta ner alltihopa inför nästa valrörelse. Under tiden kan man bjuda över varann kring hur hög säkerheten borde vara eller överproblematisera hur många öppna frågor som behöver utredas. Det är ingen slump att en övervägande andel av de utspel som gjorts kring tunnelsäkerhet författats av folk som absolut inte på några villkor vill se att tunneln byggs (samma sak gäller för övrigt geologin). Som om vi skulle tänka oss att det byggs en osäker tunnel, när vi tänkt oss att köra i den själva några tusental gånger.

Det finns alltså många hänsynstaganden, politiska och ekonomiska. För oss är prioritet ett att tunneln byggs, oberoende vem som bygger den. Det får gärna innebära att vi får tillbaka det vi själva lagt ut på projektet, och vi kan självklart ställa upp och jobba med genomförandet om så önskas. Vi kommer inte att nöja oss med att projektet begravs i ändlösa utredningar. Tänk så här: Man får inte lättvindigt sånt uträttat som ligger lite utanför den ordinära komfortzonen. För att nå längre måste man vara väldigt målinriktad, men samtidigt väldigt öppen för vilka vägar som kan ta en i mål. När det ibland kör fast måste man ha förmågan att backa, tänka om och anpassa, för att sen köra vidare igen. Inget av det jag just skrev stavas ”tjänstemanna- och konsultutredning”, tyvärr. Det innebär förstås inte att förvaltningen inte har en viktig roll, men ska de faktiskt agera affärsutvecklare?

Så, för att summera så jobbar vi alltså oförtrutet vidare under 2020 för att tunneln ska bli av. För att det är absolut nödvändigt, och för att vi har en bestämd uppfattning om vad som krävs för att det här ska lyckas.

Med det vill jag tillönska alla julefrid och en bra start på det nya året!

Hasse Holmström

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare