Publicerad 27 januari 2020 kl. 22:00

Pälsfarmer i Finland är legitimerad grymhet

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Djuren sitter i smutsiga, trånga gallerburar. Ibland är de så små att de knappt kan stå upp. Gallergolven är av tunn ståltråd, som skär in i djurens tassar. Vi har också en inhuman minkuppfödning i Sverige, men de finska bilderna är de värsta vi sett. 25 centimeter breda och 80 centimeter långa burar får minkarna att leva i.

Hur länge skulle du stå ut i ett litet rum och aldrig få lämna det?

Djuren ser rädda, smått vansinniga eller apatiska ut. Några har stora sår, har fått öronen bortbitna. Djuren avlivas sedan med ström eller koldioxid.

Pälsfarmsindustrin i Europa lanserar en ny märkning, kallad Welfur, för att invagga pälsköpare i god tro att djuren haft det bra. Enligt vissa veterinärer innebär märkningen att man legitimerar plågande av miljoner pälsdjur.

Och trots att pälsindustrin hävdar att kontroller på farmarna görs av en oberoende part, så äger den finska pälsorganisationen hela 40 procent av aktierna i företaget Luova, som ska granska de finska pälsfarmarna.

Flera av Luovas kontrollanter har även starka band till pälsindustrin. Det blir ungefär lite som att låta kemikalieindustrin själv kontrollera om kemikaliefabrikerna släpper ut gifter i naturen. Det känns inte alldeles pålitligt.

Intelligenta djur ska inte leva i bur, och burarna slipper de inte undan. Gör som Norge och flera andra länder gjort: Stäng pälsfarmerna!

I Sverige upphörde rävfarmning år 2001 till följd av att skarpare regler i djurskyddsförordningen om att rävarna skulle kunna gräva och ha utrymme att röra sig inte längre gjorde verksamheten lönsam.

Lea Moilanen, Åbo

Ylva Gefvert, Skövde

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare