Publicerad 8 september 2019 kl. 22:06

Pengar växer inte på träd

Det är bra att Liberalerna genom Michele Ferrari vill diskutera hur vi ska finansiera omställningen till ett hållbart Åland.

Hållbart initiativ har förslag som ger ålänningarna och andra placerare möjlighet att teckna omställningsobligationer. Det är en konkret möjlighet att investera långsiktigt och samtidigt vara med och göra samhället mer hållbart. Vi tror helt enkelt inte att de medel som landskapet själv genererar räcker till för en tillräckligt snabb omställning. PAF-medel behöver fortsättningsvis gå till vårt aktiva föreningsliv.

Pengar växer inte på träd. Därför tittar vi på andra smarta alternativ.

Ur låntagarens synvinkel är lån och obligationer förstås samma sak. Däremot tror vi att ålänningarna ser en stor skillnad om man fått vara med och bidra till omställningen och dessutom får en ”Ålandspremie” på räntan, jämfört med om kapitalet i sin helhet skulle lånas upp på den anonyma marknaden. Vad som utgör en bra avkastning är beroende av vilken avkastning som tillgängliga alternativ kan ge.

I en värld där statsobligationsräntorna i euroområdet är negativa och även nordiska banker börjar diskutera negativa räntor på större insättningar från privatpersoner tror vi att obligationen kan ge en konkurrenskraftig avkastning utan att vara speciellt dyr för landskapet. Genom att dra in kapital från ålänningar och externa investerare kan vi åstadkomma verklig förändring; till exempel miljövänliga transporter, minskad psykisk ohälsa bland unga, cirkulära fiskodlingar, förbättrad vattenmiljö, hållbara fiskbestånd, kretsloppsbaserade jordbruk med mera.

Gröna obligationer växer kraftigt i vår omvärld. Flera länder har redan med goda resultat emitterat sådana obligationer. De åtföljs alltid av en årlig “impact report” som redovisar hur pengarna använts och vilken effekt de gett. Självklart ska investerarna i åländska omställningsobligationer få motsvarande uppföljning.

Låt oss göra betydande investeringar i omställningen under de kommande åren.

Hållbart initiativ

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

De politiska grupperingarna i stadsfullmäktige har fört förhandlingar om fördelningen av förtroendeposter i kommunens organ.

Det vore svårt att tänka sig att någon kunde göra ett bättre jobb för Ålands försvar mot förtal, likt de Bruno Fransholm framför i sina insändare, än Mats Löfström.

I en replik den 9 januari hävdar riksdagsmannen att fel sanning framförts. Om cirka 1,25 miljoner sannfinländare säger att klumpsumman är bidrag och 20.000 ålänningar säger att det inte är det, vad är korrekt sanning?

Den 27 december var vi som vanligt på väg till Finland för att fira nyår i Korpo. På eftermiddagen drabbades jag av det som med ett mycket tydligt beskrivande namn kallas vinterkräksjukan.

Förra veckan försökte jag få komma till tandläkarjouren vid åhs. Jag ringde för sent en eftermiddag för att få en tid, så jag frågade om jag kunde boka till morgonen efter, då jag inte kan komma ifrån jobbet hur som helst.

Trevligt att riksdagsman Mats Löfström tycker att klimatfrågan är viktig. Intresset och engagemanget har tidigare varit något svalt.

Bruno Fransholm frågar sig på onsdagens insändarsida ”om det är fel att framföra sanningen i debatten”.

Sannfinländarna har till Finlands riksdag inlämnat ett förslag om att Åland ska få minskat bidrag från staten.

Med växande klentrogenhet, vilken började med rubriken, läste jag Jörgen Pettersons (C) insändare ”25 år med EU har gjort Åland större”.

Barn i bild

Fler insändare