Publicerad 26 januari 2020 kl. 22:00

Rätt beslut avbeställa färjan

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter. Också Föglölinjen går över så pass öppna vatten att det blir ganska kraftig sjögång vid hårt väder. Det innebär att bilarna skulle bli ordentligt saltvattenduschade under överresan. Vid minusgrader och blåst skulle bilarna snabbt få en isbeläggning som skulle kunna hindra folk från att komma in i sina bilar när man skall köra i land. Skarven var beställd som öppen färja men byggdes över av den anledningen.

Ekonomiskt var avtalet en katastrof. Skarven kostar i dag mellan 2,3 och 2,5 miljoner per år. Avtalet löd på 4,4 miljoner årligen i 15 år. Ungefär två miljoner dyrare än Skarven utan några transportmässiga vinster för skärgården. Färjan hade dessutom fått ligga stilla i minst ett år utan att kunna sättas i trafik i väntan på hamn, väg och bro över Gripö. Det är alltså på ett par års sikt bra för skattebetalarna att säga upp avtalet även om det blir ersättningskrav på flera miljoner. Jag är lite förvånad över att ledarskribenterna inte insett detta. Dessutom hade projekt västra Föglö ökat notan med över en miljon per år i minst 30 år.

Hela kortruttsprojektet och beställningen av mastodontfärjan har präglats av en total brist på tankeverksamhet och insikt i ekonomi hos de tidigare regeringspartierna. Förståelsen för miljöfrågor ska vi inte tala om. Det är naturligtvis konsekvent av de förra regeringspartierna att protestera mot avbeställningen men det visar också att de fortfarande inte lärt sig räkna.

Tyvärr har hela det här spektaklet försenat omställningen till en effektivare och mera miljövänlig skärgårdstrafik.

Jan Grönstrand

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare