Publicerad 16 september 2019 kl. 22:06

Regeringen missar målet

Tanken med kortruttsprojektet var väl från början att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och samtidigt göra trafiken ekonomiskt- och miljömässigt mer hållbar.

Den möjligheten har regeringen nu missat när de två månader före lagtingsvalet ingår ett stort avtal om färjetrafiken till västra Föglö 15 år framåt, utan att utreda bland annat alternativet med vägtunnel.

Regeringen skriver på sin hemsida att avtalet var det totalekonomiskt mest fördelaktiga, med en prislapp för första året på 4,449 miljoner euro.

Det torde betyda att 4,449 miljoner inte är en fast kostnad per årunder avtalstiden och då kan totalkostnaden bli långt större än 66,7 miljoner som regeringen och minister Nordberg marknadsfört.

Om det i avtalet stipuleras att årskostnaden ska justeras med ett index varje år, till exempel med 2 procent som är EU:s inflationsmål, kommer totalkostnaden för färjtrafiken att uppgå till 90 miljoner. Ytterligare ska regeringen betala 5 miljoner för hybridfärjan.

Lägger man därtill kostnaderna för laddstationer för hybriddriften, vägbyggen över Gripö och en 18 meter hög bro över Spettarhålet kräver de investeringarna cirka 40 miljoner ytterligare.

Man frågar sig, vad har regeringen och minister Nordberg uppnått med dessa stora investeringar efter 15 år? Man har fortfarande kvar ett färjpass som kan kosta sex (6) miljoner per år i drift efter 15 år.

Man kan fråga sig varför regeringen inte har övervägt att bygga en tunnel till Föglö? Kostnaden för en vägtunnel har av ett privat initiativ beräknats kosta 125-130 miljoner. Sådana tunnlar byggs och fungerar i Norge och på Färöarna.

Hade regeringen tagit med en tunnel som alternativ hade det upplevts som framtidsorienterat, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Men tydligen är varken ministern eller regeringen besjälade av att på riktigt tänka nytt och få ner både kostnaderna och miljöbelastningen för skärgårdstrafiken.

Ålands Framtid

Brage Eklund

Pia Eriksson

Rolf Granlund

Jenny Sindén

Peter Sandberg

Pelle Hägglund

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare