Publicerad 17 maj 2019 kl. 22:06

En röst på Gunell är inte en röst på miljön

I onsdagens Ålandstidningen kan man läsa en längre artikel om EU-parlamentskandidaten Camilla Gunell (S). Om och om igen lyfter Gunell sitt engagemang för miljön “Camilla Gunell brinner för miljön” lyder rubriken på tidningens första sida och det är ju bra men... Camilla Gunell har inte visat prov på sitt miljöengagemang under sin tid som minister i den nuvarande regeringen! Snarare tvärt om.

Låt mig nämna några exempel.

När frågan om vårjakt på guding varit upp till behandling har minister Gunell valt att inte närvara när beslutet fattats, inte bara en gång utan flera. Självklart har detta varit ett taktiskt drag från nämnda minister och kanske rent av för hela den socialdemokratiska gruppens sida. Nu kan de komma undan med att säga ”jag var inte där” oberoende om de hamnar i en diskussion i frågan med förespråkare eller motståndare till vårjakten. Smart drag kan tyckas, ynkligt tycker jag.

Sedan har vi frågan om upphandling av palmolja. Ja, i mina öron klingar inte palmolja som om minister Gunell sätter miljön i första rummet. Men faktum är att Camilla Gunell var med och fattade beslutet om att landskapet skulle upphandla Neste Oils My Diesel som de facto innehåller palmolja.

Visst, man kan försöka med undanflykter i stil med att det endast är en restprodukt man använder vid framställandet av Nestes “miljödiesel”. Men helt oberoende av vad minister Gunell eller Neste själva väljer att kalla det så innehåller detta bränsle betydande mängder palmolja.

Samtidigt kan man nämna att framställandet av den lokalt producerade och förnyelsebara fiskrensbaserade dieseln enligt mina källor inte fått den uppbackning från Ålands nuvarande regering som skulle behövas. Dieseln produceras lokalt av restprodukter från fiskindustrin och borde därmed vara behjärtansvärd för den som säger sig brinna för miljön. För det kan väl inte bli så mycket bättre än när det både är lokalt producerat och förnyelsebart?

I samma tidning som Gunells uppslag kan vi även läsa om kortrutten, ett annat projekt som är ett praktexempel på att Ålands nuvarande miljöminister kanske inte riktigt vurmar så mycket för miljön som hon själv hävdar. Bron till Gripö, exploatering av ön med vägar, färjfästen och dylikt är totalt huvudlös. Kortrutten är kanske den enda av de större satsningarna som den nuvarande landskapsregingen faktiskt lyckas genomföra under denna mandatperiod. Kosta vad det kosta vill både räknat i pengar och miljö.

Det är en klen tröst att Camilla Gunell varit med och utformat och formulerat diverse hållbarhets- och miljöprogam då de faktiska handlingarna uteblir. Det finns säkert flera goda skäl till att rösta på Gunell i EU-valet men miljön är tyvärr inte ett av dem.

Conny Nylund (Ob)

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Jorden är inne i en akut klimatkris anser 11.000 forskare som menar att klimatkrisen är här och att planeten jorden klart och entydigt står inför en nödsituation.

Redan på 1980-talet presenterades forskning i USA som visade att barnets socioekonomiska bakgrund inte alls är den viktigaste faktorn när det gäller möjligheten att nå framgång i skolan som man tidigare hade trott.

Det har varit en del skriverier och diskussioner om en ung mans video på Youtube senaste tiden.

Det hypotiseras om att vi uppnått ett idealt tillstånd där (nästan) alla mainstream-fraktioner är socialt medvetna ekonomiska liberaler där endast nyanserna varierar.

Barn i bild

Fler insändare