Publicerad 22 maj 2019 kl. 22:06

Sådan åtgärd, sådan bonus

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi. Att den privata sektorn bör lockas med någon bonus vid träbygge håller jag också helt med om, men däremot kan rent stadsbildsmässiga lockbeten vara lite problematiska.

Stadsbild och hållbarhet är två skilda områden. Ett åtta våningar högt hus i trä skuggar lika mycket som ett åtta våningar högt hus i betong och det går att bygga precis lika fult i trä som i betong eller aluminium. Att bygga i trä är alltså ingen garanti för en vackrare stad.

En bonus för träbyggande bör istället hålla sig till något som hänger samman med hållbarhet eller ekonomi, så som kanske en lägre p-norm?

Sedan kan man ju tänka sig att alla byggnader som byggs hållbart skall premieras, inte bara de som byggs av trä. I omvärlden finns det ett flertal olika miljömärkningar av byggnader. Såsom Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Greenbuilding. Kraven som ställs för dessa olika standard kan vara bland annat livscykel analyser av byggnadens miljöpåverkan, koldioxid utsläpp, cykelparkeringar, bilpooler, närhet till kollektivtrafik, energiåtgång, gröna ytor, inomhusmiljö.

Man kunde välja en sådan standard och sedan premiera hus som passerar kraven. Dessa byggnader kunde teoretiskt ha lägre p-norm eftersom transporter för de boende skulle lösas på ett annat sätt än med privata bilar. I garagen kanske det i stället finns parkering för elcyklarna med lådor eller rum för husets bilpool.

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader är däremot en stadsbilds fråga och skulle därför skäligen kunna premieras med stadsbildsmässiga bonusar såsom högre e-tal.

Under förra veckans seminarium på Mariehamnsmuseet berättade Arne Löfbacka hur den som besitter och bevarar en k-märkt byggnad i hans hemland Norge får stora bidrag för att kunna göra just det.

Åland har inga oljepengar att ta ifrån men då det uppenbarligen finns ett starkt intresse av att bevara byggnader som har ett kulturhistoriskt värde så kan man ju tänka sig att en strategi vore att ge renoveringsbidrag och andra förmåner till dem som gör just detta istället för att bara försöka få till rivningsförbud.

Att få en k-märkning på sin byggnad eller att köpa en k-märkt byggnad borde ju vara något att vara glad och stolt över och inte vara en stor börda. Kulturmärkta hus sitter på värden som ej går att producera idag, kulturella värden men likväl ekonomiska. Värden som kan och bör gynna både husets ägare och stads alla invånare. Därför borde både staden, landskapet och den privata sektorn investera i dem.

Johanna Wickström

Vi är mitt i något som närmast kan liknas vid en ekonomisk härdsmälta, som redan har skapat den största arbetslösheten på Åland genom tiderna.

Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Jag läser i fredagens tidning att ålänningarna är positiva till hållbar utveckling. Nio av tio tycker hållbarhet är viktigt.

I varsin insändare påstår Julia Birney (L) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Barn i bild

Fler insändare