Publicerad 14 maj 2019 kl. 22:06

Samla Åland, rösta på Anton!

Onsdag den 15 maj inleds förhandsröstningen till EU-valet på Åland. Vi kommer då att rösta på Anton Nilsson. I förra EU-valet lyckades vi samla Åland så att vi nådde det högsta EU-valdeltagandet i hela landet. Låt oss vara lika tydliga i detta val och samla så många som möjligt bakom Anton.

En röst på Anton är en röst för att trygga det enda svenskspråkiga mandatet i Europaparlamentet. En röst på Anton är också en röst för att Åland fortsatt ska kunna ha en åländsk specialmedarbetare som bevakar Ålandsfrågor i EU. Inget svenskspråkigt mandat betyder ingen som bevakar Ålandsfrågor.

Anton Nilsson har just den erfarenhet som krävs för detta viktiga arbete och har tydligt visat var han står i de olika EU-frågorna. Han har de egenskaper som krävs för att bevaka Ålands intressen i EU. Han är dessutom en bevisat god kontaktskapare, genuint intresserad av människor och känner starkt för Åland.

Vi lägger därför vår röst på Anton.

Wille Valve, Camilla Andersson, Ingrid Zetterman, Michele Ferrari, Veronica Thörnroos, Simon Påvals, Anna Holmstrom, Mathilda Pettersson, Michelle Grönlund, Jesper Carlsson, Viveka Eriksson, Julia Birney, Anders Casén, Celinda Nordqvist, Fredrika Kvist Mattsson, Caroline Thörnroos, Mikael Staffas, Zacharias Sandvik, Milton Manngård, Leo Jansson, Viktor Sundberg, Jana Lemberg, Harry Jansson, Elias Lindström, Anton Göthlin, Anders Holmberg, Runa-Lisa Jansson, Annika Hambrudd, Anita Husell-Karlström, Erica Sjöström, Rosita Broström, Milton Manngård, Love Pahlman, Leon Janetzko, Johan Ehn, Robin Skog, Tomas Boedeker, Björn Hägerstrand, Daja Rothberg, Lennart Nordlund, Erik Schütten, Simon Blomsterlund, Tage Silander, John Hilander, Lillan Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Clas Öfverström, Annika Karlsson, Annelie Karlberg, Anna-Lena Groos, Tony Salminen, Corinne Birn, Jörgen Strand, Dennis Jansson, Eva Dahlén, Lennart Isaksson, Roger Jansson, Roger Sundman, Pia Karlsson, Johan Lindholm, Monica Grunér, Siv Forsbom, Peter Enberg, Fredrica Stenroos, Björn Geelnard, Nina Lindfors, Jenny Schuhmeister, John Farell, Böge Holmberg, Mikael Lindholm, Anders Karlsson, Jörgen Pettersson, Jonas Sommarhed, Carina Eriksson, Mathias Sandberg, Stig-Göran Nyman, Tommy Fagerholm, Mathias Johansson, Kenth Söderström, Jill Fredrickson, Britt Lundberg, Leif Karlsson, Brage Wilhelms, Gun Carlson, Björn Blomqvist, Robert Mansén, Roger Husell, Jonas Eriksson, Tobben Eliasson, Magnus Lundberg, Edgar Kalm, Mari Rosenqvist, Cindy Nordberg, Stig Andersson, Saija Petäjä, Uffe Westmark, Ulla-Karin Newton, Mats Perämaa, Sandra Listherby, Åsa Enqvist, Roger Eriksson, Camilla Olin, Birgitta Gustavsson, Torsten Sundblom, Pia Eriksson, Brage Eklund, Rolf Granlund, Peter Sandberg, Peggy Eriksson, Ove Andersson, Roger Pettersson, Pelle Hägglund, Maiken Poulsen, Lena Andersson, John Holmberg, Jenny Broman, Mats Örblom, Viveka Landgärds, Göran Påvals, Johanna Muukkonen, Kerstin Kronqvist, Pernilla Söderlund, Ulla-Britt Dahl, Johanna Muukkonen, Göran Påvals, Christina Johansson-Gammals, Jana Eriksson, Liz Matsson, Jan-Erik Berglund, Katrin Sjögren, Johan Mörn, Maria Williams, Joannna Isaksson”

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare