Publicerad 22 juli 2019 kl. 22:00

Samma möjlighet för alla familjer

I dagens samhälle har familjer där båda föräldrar jobbar som anställda bättre förutsättningar att ta vårdledigt än familjer där en eller till och med båda föräldrar är egenföretagare.

Problemen börjar redan när barnet är nyfött. Det stela finska systemet för föräldraledighet är inget att skryta med. Tack och lov håller den finska regeringen nu på att förnya systemet och man får hoppas att det blir lika bra som det svenska som erbjuder otroligt bra valmöjligheter.

Även det åländska systemet för hemvårdsstöd skulle må bra av mer flexibilitet. För en egenföretagare är det ofta ytterst svårt att avstå helt från att jobba för att kunna stanna hemma fyra sammanhängande månader. Här behövs ändringar om man verkligen vill göra det möjligt att alla kan ta del av förmånen.

Med ett system som tillåter mer flexibilitet och där ledigheten kan delas upp på flera kortare, icke sammanhängande perioder (eller varför inte halva dagar eller enstaka dagar per vecka som i Sverige) under hela dagistiden finns större chans att även småföretagare kan kombinera vårdledighet och arbete.

Jag är dessutom övertygad om att även fler pappor skulle ta del av förmånen om systemet erbjöd fler valmöjligheter.

Dessutom borde det vara möjligt att lyfta ett högre belopp per månad och i stället minska på den sammanlagda stödtiden vilket skulle ge bättre förutsättningar för de låginkomstfamiljer och ensamstående föräldrar som i dag inte har råd att stanna hemma eller korta ner arbetstiden.

Med tanke på Ålands många småföretagare måste vi få till en ändring, inte minst för barnens skull.

Annett Pfeifer (Lib)

lagtingskandidat

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare