Publicerad 19 maj 2019 kl. 22:06

En skyskrapa som brinner

Det fanns en gång en stor skyskrapa. I den bodde ungefär 200 nationer. Ett gemensamt vaktmästeri övervakade byggnaden. Varje nation skötte sin egen våning och valde hur man skulle värma den. Vaktmästeriet hade länge varnat för att det eldades för mycket i alla kol- och oljekaminer och skorstenarna var gamla. Gnistor och överhettning kunde ställa till med brand. Nu rapporterades att man upptäckt brand på flera ställen och det behövdes omedelbara släckningsinsatser.

Invånarna beslutade sammankalla ett möte för att diskutera om man ska släcka. Röken började onekligen bli besvärande på vissa ställen. På mötet varnar dock flera deltagare för att släckning kommer att medföra vattenskador, därför måste den vara mycket begränsad. Från USA:s våning meddelar Trump att det bara är ”fake”, det brinner inte på riktigt.

Polen tänker fortsätta elda i sina kolkaminer, det är bara lite soteld och det värmer också. Tyskland fortsätter också elda i kolkaminerna och kompletterar med ren fin fossilgas från vännen Putin. Man hänvisar också till att man har ett antal vindsnurror och solpaneler på balkongen.

På Finlands våning hade Åland en egen svit. Man konstaterade snabbt att branden inte berörde dem, man hade gjort vad man skulle för att hindra brandspridning. Det fanns en Hållbarhetsagenda, som nu arkiverats på en hylla någonstans. Den hade till och med fått pris från vaktmästeriet så nu behövde man inte göra något mera. Tyvärr var det ingen som ville släcka så allt brann ner.

Om vi överför ovanstående saga till verkligheten så ser det ut så här: Larmrapporterna duggar tätt, vi kanske bara har tio år på oss att skapa ett hållbart samhälle globalt. Samtidigt minskar inte utsläppen av växthusgaser!

Rapporten om utdöende arter visar på människans förstörelse av naturen. Något som snart kan medföra livsmedelsbrist i hela världen. Lagtinget avslog för en tid sedan Ålands Natur och Miljös medborgarinitiativ, som ville att lagtinget skulle uppmana regeringen att tillämpa Hållbarhetsagendan på skärgårdstrafiken. Efter en lång debatt där man diskuterade tunnlar och kortrutt istället för sakfrågan beslöt lagtinget, där ett flera ledamöter var frånvarande, att Åland inte ska ha en hållbar skärgårdstrafik, agendan ska inte tillämpas!

Kortrutten ska dras över Gripö med rödlistade växtarter, bro och nya färjelägen ska byggas på havsområde som av FN klassats som särskilt skyddsvärt och där vattenkvaliteten redan är mindre god. Fornlämningar ska rubbas och ingrepp göras i historiskt värdefulla miljöer. En ny elfärja ska upphandlas men den ska inte kunna gå så långt som till Degerby. Ytterligare en liten färja ska upphandlas för Sottunga. Skarven, som är den mest bränsleslukande av alla skärgårdsfärjor, ska man fortsätta köra i trettio år till.

Trots flera överklaganden till Högsta Förvaltningsdomstolen ska LR nu upphandla entreprenaden för bygget trots att HFD kanske stoppar kortrutten.

Ingenting i kortrutten medför förbättringar för skärgårdsborna. Föglö blir av med förbindelsen Överö - Långnäs. Sottunga och Snäckö får kraftiga försämringar i trafiken. Investeringarna i kortrutten över Föglö skulle räcka till tre nya elhybridfärjor för Föglö och södra linjen. Om de beställs nu kan de vara i trafik om ett par år. Det skulle vara en miljösatsning.

Hållbarhetsagendan verkar inte tillämpas i övrigt heller. Finns det något beslut om ökad kollektivtrafik? Finns det någon plan för hur bilkörandet kan minskas? Kommer man att få tillgång till lokalproducerat biobränsle?

På Sjöfartsdagen fick man reda på att rederiet Meriaura med VG Shipping producerar eget biobränsle med stort inslag av fiskolja. Något som LR inte ens vill prova på skärgårdsfärjorna. Regeringspartiernas miljöintresse är obefintligt och vår EU kandiderande miljöminister har inte gjort något för att stoppa dumheterna och satsa klimatsmart.

Jan Grönstrand

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Förvaltningschefen i landskapet tillsätts politiskt.Lantråd och ministrar fattar beslut i plenum och anställer den de anser är mest och bäst lämpad för tjänsten.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Mikael Lundell, Vårdö 

För den som uppskattar statistik och faktabaserad kunskap kan åländska lagtingsdebatter ibland kännas som världsrekordförsök i att inte se verkligheten.

Barn i bild

Fler insändare