Publicerad 19 maj 2019 kl. 22:06

En skyskrapa som brinner

Det fanns en gång en stor skyskrapa. I den bodde ungefär 200 nationer. Ett gemensamt vaktmästeri övervakade byggnaden. Varje nation skötte sin egen våning och valde hur man skulle värma den. Vaktmästeriet hade länge varnat för att det eldades för mycket i alla kol- och oljekaminer och skorstenarna var gamla. Gnistor och överhettning kunde ställa till med brand. Nu rapporterades att man upptäckt brand på flera ställen och det behövdes omedelbara släckningsinsatser.

Invånarna beslutade sammankalla ett möte för att diskutera om man ska släcka. Röken började onekligen bli besvärande på vissa ställen. På mötet varnar dock flera deltagare för att släckning kommer att medföra vattenskador, därför måste den vara mycket begränsad. Från USA:s våning meddelar Trump att det bara är ”fake”, det brinner inte på riktigt.

Polen tänker fortsätta elda i sina kolkaminer, det är bara lite soteld och det värmer också. Tyskland fortsätter också elda i kolkaminerna och kompletterar med ren fin fossilgas från vännen Putin. Man hänvisar också till att man har ett antal vindsnurror och solpaneler på balkongen.

På Finlands våning hade Åland en egen svit. Man konstaterade snabbt att branden inte berörde dem, man hade gjort vad man skulle för att hindra brandspridning. Det fanns en Hållbarhetsagenda, som nu arkiverats på en hylla någonstans. Den hade till och med fått pris från vaktmästeriet så nu behövde man inte göra något mera. Tyvärr var det ingen som ville släcka så allt brann ner.

Om vi överför ovanstående saga till verkligheten så ser det ut så här: Larmrapporterna duggar tätt, vi kanske bara har tio år på oss att skapa ett hållbart samhälle globalt. Samtidigt minskar inte utsläppen av växthusgaser!

Rapporten om utdöende arter visar på människans förstörelse av naturen. Något som snart kan medföra livsmedelsbrist i hela världen. Lagtinget avslog för en tid sedan Ålands Natur och Miljös medborgarinitiativ, som ville att lagtinget skulle uppmana regeringen att tillämpa Hållbarhetsagendan på skärgårdstrafiken. Efter en lång debatt där man diskuterade tunnlar och kortrutt istället för sakfrågan beslöt lagtinget, där ett flera ledamöter var frånvarande, att Åland inte ska ha en hållbar skärgårdstrafik, agendan ska inte tillämpas!

Kortrutten ska dras över Gripö med rödlistade växtarter, bro och nya färjelägen ska byggas på havsområde som av FN klassats som särskilt skyddsvärt och där vattenkvaliteten redan är mindre god. Fornlämningar ska rubbas och ingrepp göras i historiskt värdefulla miljöer. En ny elfärja ska upphandlas men den ska inte kunna gå så långt som till Degerby. Ytterligare en liten färja ska upphandlas för Sottunga. Skarven, som är den mest bränsleslukande av alla skärgårdsfärjor, ska man fortsätta köra i trettio år till.

Trots flera överklaganden till Högsta Förvaltningsdomstolen ska LR nu upphandla entreprenaden för bygget trots att HFD kanske stoppar kortrutten.

Ingenting i kortrutten medför förbättringar för skärgårdsborna. Föglö blir av med förbindelsen Överö - Långnäs. Sottunga och Snäckö får kraftiga försämringar i trafiken. Investeringarna i kortrutten över Föglö skulle räcka till tre nya elhybridfärjor för Föglö och södra linjen. Om de beställs nu kan de vara i trafik om ett par år. Det skulle vara en miljösatsning.

Hållbarhetsagendan verkar inte tillämpas i övrigt heller. Finns det något beslut om ökad kollektivtrafik? Finns det någon plan för hur bilkörandet kan minskas? Kommer man att få tillgång till lokalproducerat biobränsle?

På Sjöfartsdagen fick man reda på att rederiet Meriaura med VG Shipping producerar eget biobränsle med stort inslag av fiskolja. Något som LR inte ens vill prova på skärgårdsfärjorna. Regeringspartiernas miljöintresse är obefintligt och vår EU kandiderande miljöminister har inte gjort något för att stoppa dumheterna och satsa klimatsmart.

Jan Grönstrand

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare