Valvaka 2019

Publicerad 11 juni 2019 kl. 22:00

Slopa procentlinjeninom äldreomsorgen

För ett år sedan gick en anhörig ut i media och larmade om bristen på boendeplatser i staden för äldre som inte mera klarar av eget boende. Socialdirektören i Mariehamn bemötte kritiken med att staden snarast har för många platser samt att rätt vård på rätt nivå löser problemet.

Rätt vård på rätt nivå är samma sak som landskapsregeringens servicemål att 90 procent av alla över 75 år ska bo hemma medan den resterande andelen på tio procent av de äldre kan räkna med ett äldreboende med personal.

Ansvariga ministern och socialdirektören har hållit fast vid procentlinjen trots massiv kritik från personal, anhöriga och flera engagerade politiker som alla menar att man måste göra en individuell prövning av behoven av olika former av äldreboende.

I dag är det nya tongångar. Staden har för lite platser för äldre, enligt socialdirektören. Nu måste vi bygga till Odalgården. Stadsstyrelsen har redan hanterat frågan. På ett år har således ”snarast för många platser” blivit en ”platsbrist inom stadens äldreboende som dock inte kommit som någon nyhet”. Organisatoriska och ekonomiska argument används för att lägga ansvaret på någon annan.

Sanningen är att staden minskat i stället för att successivt utveckla antalet boendeplatser för äldre. Det finns ett uppdämt behov av platser och intagningen till olika boenden fyller inte devisen ”rätt vård på rätt nivå” utan i stället är det fråga om att ”akuta fall får plats på vilken nivå som helst”.

Det uppkomna läget beror på helt felaktiga bedömningar hos regeringens och stadens ansvariga tjänstemän. Deras ambition har varit att hålla ner de offentliga kostnaderna för äldreomsorgen genom att tvinga så många äldre som möjligt att bo hemma. Kostnaderna för allt fler äldre som hållits hemma trots att de har behov av boende med personal kommer att spränga ramarna för den kommunala äldreomsorgen.

Det som behövs nu är en realistisk helhetsplan för utbyggnaden av äldreboendet på Åland. Lagtingets debatt för någon vecka sedan visar på ett splittrat åsiktsfält där den ansvariga ministern biter sig fast vid de så kallade procentmålen medan många i salen talar om individuell prövning av de äldres behov av särskilt boende. I det senare fallet ska också behovet av trygghet och social isolering bedömas. Något ministern motsätter sig och därför föreslår i den nya äldrelagen att rätt till institutionsboende endast ska beviljas person på medicinska grunder. Ett både inhumant och omöjligt kriterium med tanke på alla multisjuka äldre som bor hemma och som kräver stora insatser för klara sig.

Nu är det dags att se verkligheten som den är. Det behövs en utbyggnad av äldreomsorgen i fråga om boende, personal och andra resurser. Nästa regering måste göra en socialt hållbar bedömning av äldreomsorgens behov fram till år 2030 och 2051. Den kan inte styras av tjänstemän som ett år tycker vi har för många platser och sedan ett år senare anser att platsbehovet inte är någon nyhet för staden.

Andelen äldre ökar. Andelen äldre som behöver särskilt boende ökar. Andelen av utgifterna för äldreomsorgen kommer att öka. Det är bäst att både kommunerna och landskapet tar frågan på allvar. Annars kommer många äldre och svårt sjuka personer att fara illa.

Barbro Sundback (S)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare