Publicerad 19 juli 2019 kl. 22:00

Stoppa oljudet från helikoptern nu

Kommentarer (8 st)

Håller med .Varför reagerar

Håller med .Varför reagerar inte Sjöfartskvarteret ? Helikopterbullret var oerhört störande vid sjöfararna. Många ifrågasatte att helikoptern fått tillstånd, samt att folk regerat på att en finsk plätt försäljare fått tillstånd att vistas i Esplanaden. Nästa år kanske Esplanaden är full med försäljare från Finland ?

Man skall inte vänta sig svar

Man skall inte vänta sig svar på Bengt Lindfors helt legitima fråga; det skulle innebära att tjänstepersoner i staden skulle medge delaktighet i ett impopulärt beslut. Sånt bara finns inte. De vet alltid bäst, och behöver inte motivera något. Den här gången kan de inte ens skylla på politikerna.

Ja du Bengt Lindfors, delar

Ja du Bengt Lindfors, delar av valet i höst kommer att handla om att göra Mariehamn mera attraktivt för våra turister och det här med helikoptern har varit en dundersuccé. Vart du än går i staden under Rock off veckan så är det oljud, det är bara att gilla läget. Åland har under alla år varit dåliga på att ta hand om sina turister vilket jag personligen lagt ner ganska mycket tid på de senaste åren för att se vad man kan göra åt saken och det här med helikoptern var ett överraskande och ett fantastiskt välkomnande för våra turister som får en ny vy över Åland. När de kommer hem och pratar om det här köksbordet med sina grannar så kanske det lockar hit fler folk. Tänk bara på våra dollarstinna kryssningsgäster om de hade möjligheten att få 10 min i en helikopter över Mariehamn, sådant ger ringar på vattnet. Tänk brett och inte med tunnelseende Bengt och fler med dig. Gotland och Öland har stått ut med sådana här event under alla år och på de öarna flödar turismen. Nej fram för flera event som lockar hit turister så att våra privata företagare får in mera pengar. Tänk om och tänk rätt Bengt.

Tror man måste välja,

Tror man måste välja, Sjöfartsdagarna eller helikoptern ! Helikoptern på dess nuvarande läge stör för mycket , åtminstone anser många besökare på Sjöfartsdagarna det. Och dom är ju också turister , till största delen , dom också !

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Barn i bild

Fler insändare