Publicerad 12 augusti 2019 kl. 22:00

Stötta arbetarna, inte företagen

Tyvärr får vi väl låta erfarenheten råda på området gällande att stötta de fattiga arbetarna och miljön i låglöneländerna (som kommentar på Robert Vickströms svar den 10 augusti).

I går sände SVT en dokumentär om textilindustrins fruktansvärda framfart i den närliggande miljön i just dessa länder. Man fick se hur barn badade i vattendrag i vilka textilfabrikerna släppte ut sitt kontaminerade och giftiga vatten rätt ut, utan någon reningsprocess värd namnet.

Självklart kan man stötta eller bojkotta utifrån politiska ståndpunkter. Men det finns uppenbarligen många och minst lika viktiga anledningar till att bojkotta företag. När det gäller att stötta arbetarna och miljön i dessa länder ser jag inte hur vi kunde stötta mer då dessa länder redan sitter på merparten av världens textiltillverkning.

Min poäng kvartstår: vi konsumenter kan göra förhållandevis lite för att lösa de miljö- och arbetarrelaterade problemen som finns. Däremot skulle en lösning vara att man ser till att skapa skarpa lagar för företagen att följa på plats med mycket dyra repressalier som konsekvens om de inte är laglydiga. Här skulle EU kunna göra skillnad för miljön och arbetarnas villkor på riktigt.

Jag tycker absolut att det finns en bra anledning till att stötta miljön och arbetarnas villkor i låglöneländerna. Men då ska det göras utifrån vettiga vilkor och inte som i dag, där alla pengar går rätt ner i företagarnas fickor och en absurt liten andel ner i arbetarens.

Som det ser ut i dag gynnas bara företagen. Arbetarna, deras barn och deras närmiljö är de stora förlorarna. Utmaningen ligger i att ändra på dessa förhållanden, inte i att göra arbetarna arbetslösa.

Tack för ordet,

Josefin Bergsten

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare