Publicerad 23 augusti 2019 kl. 22:03

Svenska bör vara en självklarhet för alla

Ålands statistik- och utredningsbyrå publicerade nyligen sin återkommande rapport Befolkningsrörelsen till och från Åland 2018-2019. Det går att konstatera att trenden med arbetskraftsinvandring till Åland fortsätter vara en bidragande orsak till att vår befolkning ökar.

En stor del av dessa människor kommer från östra Europa och arbetar i dag flitigt inom diverse sektorer i det åländska samhället. Faktum är att utan denna arbetskraftsinvandring skulle den åländska ekonomin ha svårt att klara sig.

Ett problem i vårt samhälle i dag är att när dessa människor anstränger sig för att lära sig svenska och komma in i det åländska samhället stöter de på hinder. Ett av dessa hinder är att det kostar att läsa svenska om du samtidigt arbetar och gör rätt för dig.

Det är först när individen är arbetslös som det är kostnadsfritt att läsa svenska. Att belägga studier i svenska med en kostnad är helt fel tillvägagångssätt om vi vill ha ett långsiktigt hållbart integrationsarbete.

Ålands självstyrelse grundar sig på det svenska språkets ställning och det bör därför vara en självklarhet att människor som bosätter sig här med alla möjliga medel uppmuntras att lära sig det svenska språket.

När vi inte gör vårt yttersta för att människor som kommer hit lär sig svenska är detta en form av hyckleri. Vi säger oss vara stolta över det svenska språket men visar det inte. En annan orsak är att språket är det första steget för att delta i samhället. Språkkunskaper förebygger utanförskap helt enkelt.

Gör svenskundervisningen kostnadsfri för människor som arbetar. Detta är en självklarhet för ett långsiktigt hållbart integrationsarbete.

Det sparar pengar genom att förebygga utanförskap och ökar sannolikheten att våra arbetskraftsinvandrare stannar kvar på Åland och spenderar sina pengar här i stället för i sina hemländer.

Christian Wikström (Ob)

lagtingskandidat

partisekreterare

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare