Publicerad 9 september 2019 kl. 22:06

En trygg vård kräver kunnig och motiverad personal

Tehy ställde som fackförening upp för vårdpersonalen och ordnade en lång utdragen strejk som ägde rum 2013. Tyvärr var stödet från dåvarande landskapsregering ytterst svag.

Ålands socialdemokrater tolkar sig själv som parti som värnar om arbetarnas rättigheter men svek den strejkande vårdpersonalen. I slutändan hittade man dock en kompromiss men det är en hel del arbete kvar för att kunna uppnå målen om mer rättvisa inom Ålands hälso- och sjukvårds personalpolitik.

Denna är enligt mig direkt kopplat till en bra vårdkvalitet men också till patientsäkerheten. Motiverad personal presterar bättre helt enkelt. Men fortfarande jobbar en hel del människor inom ÅHS på förordnanden som förnyas över flera år utan möjlighet till ordinarie anställning. Det är absolut inte hållbart! Folk behövs och ska fastanställas.

Även inom utbildning är kakan inte färdig än. Tehy hade ett bra förslag angående serviceboende som absolut ska ses över. Högskolan ska, enligt Tehy få en starkare roll när kompetenshöjande fortbildningar ordnas på svenska, till exempel för specialsjukskötare.

Jag håller även med nämnda fackförening angående minimidimensioneringen av vårdpersonalen. Dimensioneringen ska basera sig på kontinuerlig mätning av klienternas vårdtyngd.

Uppnår vi detta mål kommer vi ett stort steg närmare i arbetet för en rättvisare personalpolitik och en förbättrad patientsäkerhet inom vården här på Åland.

René Janetzko (Ob)

kandidat i lagtingsvalet

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare