Publicerad 2 september 2018 kl. 22:00

Tunnelförebilden Färöarna

Kommentarer (11 st)

Och FS link skall inhåva den

Och FS link skall inhåva den där vinsten när skattebetalarna betalat bygget? Från norra Föglö en tunnel till Sottunga och från Östra Föglö en tunnel till Kökar. Det blir mycket pengar i vinst det. Kumlinge och Brändö kan fortsätta åka båt. Det finns inga lika driftiga personer där.

Det är skattebetalarna som

Det är skattebetalarna som gör den största vinsten då en hamn på östra Föglö sänker kostnaderna med 4-5 miljoner euro per år. En dylik affär sker enligt lagen om offentlig upphandling vilket innebär att konkurrensen kommer vara hård då det finns många bolag Europa som är intresserade av att bjuda på detta projekt.

Europas förmodligen mest

Europas förmodligen mest erfarna bolag Sintef vad gäller landsvägstunnlar under vatten har kostnadsberäknat tunneln baserat på kunskap från bl a från de 40 undervattenstunnlar som byggts sedan början av 1980-talet i norden och de tiotal undervattenstunnlar som byggs i Norden just nu. Skanskas OPS-modeller och kalkyler har legat till grund för beräkningarna och desamma har verifierat att siffrorna stämmer. Geomap och Geovista har analyserat berggrunden osv.

De två tunnlarna som för

De två tunnlarna som för tillfället byggs på Färöarna byggs av ett aktiebolag som får 54 miljoner euro i i finansiering från Färöarnas motsvarighet till vår Landskapsergering. Resten av investeringen finansieras genom lån från internationella pensionsförsäkringsbolag. Idag kostar det 2,70 t/r att köra genom tunnlarna om man köper 20 resors pass och 13 euro tur och retur om köper en enkelbiljett. Långtradare kostar 13 euro t/r med 20 resors pass.

Sidor

Härom sistens berörde jag bakgrunden till namnet ”Åland” utifrån nyliga inlägg av filologen Johan Schalin som disputerade förra året.

Det finns olika system i en vallag för att öka jämställdheten och i dagarna har Ålands lagting klubbat en ny vallag, men den åtgärd som hade syftet att främja jämställdheten, den är tyvärr inte med.

Lagtingsledamoten Stephan Toivonen väljer i sin insändare i fredagens tidningar att på ett cyniskt och osmakligt sätt göra invandrarfientlig politik av de tragiska och förfärliga händelserna i Uleåborg. Det är inte oväntat.

I går stötte jag ihop med vännen Roger Nordlund på S-market. När han fick syn på mig började han le, och frågade hur det var med "Spåmannen Mats", som redan visste utgången av nästa val.

Den 15 januari 2019 är det exakt 10 år sedan Nordiska Ministerrådets Gränshinderforum sparkade igång projektet ett nytt nordiskt pantsystem för dryckesemballage i Köpenhamn.

Hätska debatter om invandrare och asylsökande som misstänkta sexualbrottslingar har florerat på åländska sociala medier de senaste veckorna. Sexualbrott är tyvärr ett stort område, något som inte minst metookampanjen vittnar om.

Benita Mattsson-Eklund hade i Ålandstidningen en ledare om stormen Alfrida och naturmiljön. Ledaren blandar dock ihop trädbevuxna områden i vår närmiljö med ekonomiskogsbruk på ett sätt som blir förvillande.

Det verkar som om det helt och hållet undgått tidingens ledarskribent hur Finlands regering har reagerat på de sexuella övergrepp som skett mot barn i Uleåborg utförda av unga irakiska män.

”En pensionär sedan tre år”tycks vara en av få pensionärer som verkar nöjd med sin pension och som därtill verkar stöda det finländska pensionssystemet, som gör att ju äldre man blir desto fattigare blir man.

Under de senaste dagarna har finska flyktingpolitik igen nått paradsidorna och ledarsidorna. I Finland på grund av händelser i Uleåborg och Helsingfors.

När jag läste i Ålandstidningen i måndags ”Många är negativa till treskift” blev jag mörkrädd för hur äldreomsorgschefen, ordförande i socialnämnden och socialdirektören behandlar de anställda på Trobergshemmet.

Obunden Samling r.f. kan konstatera att tack vare våra många kommuner har Åland klarat av att återhämta sig efter stormen Alfrida. Alla har ställt upp.

I insändare i december ber man mig upphöra med mina skriverier om Pommerndockan. Någon ber mig till och med gilla läget! Att jag ändå fortsätter och nu lämnar in ett medborgarinitiativ till staden tarvar måhända en förklaring:

Barn i bild

Fler insändare