Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Varför alla dessa hemligheter?

Folket vill ha ett samhälle utan hemligheter som bara vissa politiker och tjänstemän känner till. Exempel: Varför får samhällsägda bolaget Åland Post konkurrerainom långtradartrafik med privata bolag som Transmar bland andra?

Det är ju också märkligt att Åland med 30.000 invånare har hektarstora hus och hallar i Sviby. Posten har väl inte behov av sådana utrymmen för sin utdelning av brev och tidningar till folket. Det är ju i alla fall kärnverksamheten.

Sedan vill man ju veta vad samhällsägda Paf betalar i lön åt en skara direktörer av olika slag. Det ska väl inte vara någon hemlighet?

Intressant är också om Socialdemokraterna har någon pakt med utländska organisationer om att ta emot så kallade flyktingar från vissa högriskländer?

Ålänninningar och finländare föredrar att leva trygga i sin hembygd. Ska då något politiskt parti med tvivelaktiga politiker få utgöra en osäkerhetsfaktor?

Detta parti har också varit det som bromsar resurser till polisen som är människans bästa vännär vi är i något slag av nöd. Att LR också förfogar över en representationsbåt är en välbevarad hemlighet helt i onödan.

Nu vill många veta allt om denna skattebetalarnas båt. Hur den ser ut. Vilka som kan använda den och besättningens storlek och båtens prestanda.

Vissa personer inom socialdemokratin har tagit som hjärtesak att hemlighålla dessa uppgifter för intresserade. Varför kan man undra?

Därmed inte sagt att varje enskild person inom S har orent mjöl i påsen, men ack vad det finns av dessa. Alla mår bättre ju mindre hemligheter det finns inom förvaltningen av vårt fina Åland.

Kurre Holmberg (ÅLD) i Jurmo

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare