Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Varför alla dessa hemligheter?

Folket vill ha ett samhälle utan hemligheter som bara vissa politiker och tjänstemän känner till. Exempel: Varför får samhällsägda bolaget Åland Post konkurrerainom långtradartrafik med privata bolag som Transmar bland andra?

Det är ju också märkligt att Åland med 30.000 invånare har hektarstora hus och hallar i Sviby. Posten har väl inte behov av sådana utrymmen för sin utdelning av brev och tidningar till folket. Det är ju i alla fall kärnverksamheten.

Sedan vill man ju veta vad samhällsägda Paf betalar i lön åt en skara direktörer av olika slag. Det ska väl inte vara någon hemlighet?

Intressant är också om Socialdemokraterna har någon pakt med utländska organisationer om att ta emot så kallade flyktingar från vissa högriskländer?

Ålänninningar och finländare föredrar att leva trygga i sin hembygd. Ska då något politiskt parti med tvivelaktiga politiker få utgöra en osäkerhetsfaktor?

Detta parti har också varit det som bromsar resurser till polisen som är människans bästa vännär vi är i något slag av nöd. Att LR också förfogar över en representationsbåt är en välbevarad hemlighet helt i onödan.

Nu vill många veta allt om denna skattebetalarnas båt. Hur den ser ut. Vilka som kan använda den och besättningens storlek och båtens prestanda.

Vissa personer inom socialdemokratin har tagit som hjärtesak att hemlighålla dessa uppgifter för intresserade. Varför kan man undra?

Därmed inte sagt att varje enskild person inom S har orent mjöl i påsen, men ack vad det finns av dessa. Alla mår bättre ju mindre hemligheter det finns inom förvaltningen av vårt fina Åland.

Kurre Holmberg (ÅLD) i Jurmo

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare