Publicerad 17 november 2019 kl. 21:57

Varför så mycket nedskräpning i stan?

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad. Skulle vi ha sopsäck med oss kunde vi snabbt fylla den med plast och papper av olika slag, pizzakartonger, tomflaskor, läsk- och kaffemuggar, tetror, öl- och läskburkar, fimpar och snusprillor etcetera.

Vad har vi för ”kultur” här på holmen? I stället för att själv sätta sopor av nämnda slag dit de hör, slängs dessa – ut genom bilfönster eller bara kastas där man råkar befinna sig på gatan. Vad ger detta för bild av Åland, till exempel bland turister? Vi har själva som turister besökt ett stort antal städer i Europa och har blivit imponerade av hur städat, eller icke nedskräpat, det kan vara. Lilla Mariehamn utmärker sig tyvärr i fel ända på skalan…

Vi inser tyvärr att det inte går att helt stävja nedskräpningen, det är för många som inte helt enkelt bryr sig.

Men vad gör Mariehamns stad? Igen i jämförelse med många städer och orter ute i Europa – inte mycket! Tydligen har man i Mariehamn under de senaste åren minskat på personal med uppgift att hålla staden ren, kostnaden för renhållningen har säkert minskat rejält – men så syns det också.

I till exempel Spanien har vissa städer tagit i med krafttag och till och med infört bestraffning för nedskräpning, med gott resultat.

Detta tangerar stadens och beslutsfattarnas syn på bebyggelsen. I stället för att sätta krafter och krav på att hus sköts och underhålls, sätts resurser och ansträngningar på att detaljstyra var man får bygga eller hur man ska renovera. Gamla hus i all ära, men inte om de står och förfaller. Målning som flagar eller murken panel är ingen vacker syn och sådana hus finns det alltför många av. Men om någon driftig person vill ersätta gamla förfallna hus med nybygge, då ställs det nog krav.

Tillbaka till nedskräpningen. Nedskräpningen kring våra skolor i centrum är en bedrövlig syn. Tar skolornas ledning upp detta problem? Här finns allt detta som nämns i inledningen – i mängder, inte i soptunnorna utan kring dem.

Mariehamn skulle vara en mycket trevligare stad för turisterna att besöka och för oss alla boende om staden skulle vara välskött.

”Stadsbor”

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare