Publicerad 16 maj 2019 kl. 22:00

Varför var inte Ömsen på plats?

Vi var många som på tisdagskvällen samlades i Mariehamnsmuséet för att lära oss något om hållbart byggande och om hur man skulle kunna få i gång något sådant i stadens centrum.

Här satt flera stadspolitiker, stadens högsta ledning, någon från landskapsregeringen, ett litet barn, kunniga och okunniga, kreti och pleti.

Men någon representant från Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag såg åtminstone jag inte till.

Och ändå är det ju just Ömsens byggnadsplaner i centrum som triggat i gång hela mötet.

Man skäms. Ömsen är ju JAG, Ömsen är DU, Ömsen är VI. Alla vi som försäkrat våra hus, sommarstugor, bilar och hemlösöre är Ömsen. Och så vägrar Ömsens högsta ledning att lämna sin gyllene kokong för att kliva ned bland folk och kanske lära sig någonting och kanske tänka om och rätt när det gäller byggplanerna i centrum.

Vad hade jag väntat mig?

Jag hade hoppats att Ömsens vd Dan-Erik Woivalin hade överraskat oss mariehamnare med ett litet anförande.

Så här hade han kunnat säga:

”Jag är glad över att så många kommit hit ikväll, dels för att lära sig om hållbart byggande och dels för att titta på arkitekt Johanna Wickströms spännande motförslag till vår byggplan för centrum. Den här kvällen och de senaste veckorna har inneburit en mycket viktig läroperiod för oss på Ömsen, det är därför vi sitter här nu, hela garnityret. Den största lärdomen är att vi varit för arroganta, vi har offentliggjort våra kanske litet snabbt hoprafsade byggplaner utan att förankra någonting hos mariehamnarna som ju är de som ska leva med bygget under de kommande hundra åren. Vi har inte hållit några offentliga möten där vi kunde ha presenterat våra planer och vi har jagat Mariehamns stad med jurister istället för att föra dialog.”

Här avbryts Woivalin av starka applåder.

”Som högste ansvarig är det naturligtvis jag som bär ansvaret och jag ber om ursäkt och lovar bot och bättring. Så här ska det inte gå till, inte nu och inte i framtiden”.

Mer applåder, de vill inte riktigt ta slut och moderatorn Simon Holmström måste huta åt publiken för att Woivalin ska kunna fortsätta.

”Det är aldrig för sent att ändra sig, att bättra sig när man märker att man begått ett misstag. Därför har vi på Ömsen nu tänkt om när det gäller centrumbygget.Vi gör en nystart. Den går ut på att vi ordnar en nordisk arkitekttävling för bygget. Alla förslag offentliggörs som om det vore ett statligt eller kommunalt bygge och så plockar en kvalificerad jury ut de bästa ritningarna. Vi ska försöka hålla hela processen så öppen som möjligt och tänker arrangera offentliga möten där arkitekterna kan presentera sina projekt och staden och allmänheten kan ge sina synpunkter. Riktlinjerna inför arkitekttävlingen ska omfatta hållbart byggande, till exempel trä samt energivisioner som solpaneler eller dylikt. Vår vilja är att bygga vackert, hållbart och energismart. Får vi fram ett bättre förslag utan Boreniuska huset, rivs det. Om inte, får det stå kvar och utgöra en integrerad del av projektet”.

Så talte Woivalin och så blev det. Slutet gott, allting gott.

Fast så gick det ju inte till. 

Inte i tisdags, men det kommer fler dagar. Vi får inte ge upp hoppet.

Mosse Wallén, Ömsens ägare

 

Ömsens vd Dan-Erik Woivalin svarar:

Ömsen var representerad vid mötet av vår fastighetsutvecklare Ralf Knahpe och hållbarhetsansvarige Sebastian Joelsson. Ömsen tar naturligtvis varje tillfälle i akt att ta del av synpunkter och åsikter gällande vårt spännande och framåtblickande centrumprojekt. Synpunkter och åsikter som vi tar till övervägande gällande vår egen detaljplanering av projektet och i konstruktiv dialog med samarbetspartners och myndigheter.

Ömsen var uttryckligen inbjuden till mötet som åhörare vilket vi naturligtvis hörsammade. I övrigt har jag inte några kommentarer till Walléns raljerande och oförsonliga attityd i insändaren utan vi jobbar vidare i positiv anda med projektet.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare