Publicerad 16 maj 2019 kl. 22:00

Varför var inte Ömsen på plats?

Vi var många som på tisdagskvällen samlades i Mariehamnsmuséet för att lära oss något om hållbart byggande och om hur man skulle kunna få i gång något sådant i stadens centrum.

Här satt flera stadspolitiker, stadens högsta ledning, någon från landskapsregeringen, ett litet barn, kunniga och okunniga, kreti och pleti.

Men någon representant från Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag såg åtminstone jag inte till.

Och ändå är det ju just Ömsens byggnadsplaner i centrum som triggat i gång hela mötet.

Man skäms. Ömsen är ju JAG, Ömsen är DU, Ömsen är VI. Alla vi som försäkrat våra hus, sommarstugor, bilar och hemlösöre är Ömsen. Och så vägrar Ömsens högsta ledning att lämna sin gyllene kokong för att kliva ned bland folk och kanske lära sig någonting och kanske tänka om och rätt när det gäller byggplanerna i centrum.

Vad hade jag väntat mig?

Jag hade hoppats att Ömsens vd Dan-Erik Woivalin hade överraskat oss mariehamnare med ett litet anförande.

Så här hade han kunnat säga:

”Jag är glad över att så många kommit hit ikväll, dels för att lära sig om hållbart byggande och dels för att titta på arkitekt Johanna Wickströms spännande motförslag till vår byggplan för centrum. Den här kvällen och de senaste veckorna har inneburit en mycket viktig läroperiod för oss på Ömsen, det är därför vi sitter här nu, hela garnityret. Den största lärdomen är att vi varit för arroganta, vi har offentliggjort våra kanske litet snabbt hoprafsade byggplaner utan att förankra någonting hos mariehamnarna som ju är de som ska leva med bygget under de kommande hundra åren. Vi har inte hållit några offentliga möten där vi kunde ha presenterat våra planer och vi har jagat Mariehamns stad med jurister istället för att föra dialog.”

Här avbryts Woivalin av starka applåder.

”Som högste ansvarig är det naturligtvis jag som bär ansvaret och jag ber om ursäkt och lovar bot och bättring. Så här ska det inte gå till, inte nu och inte i framtiden”.

Mer applåder, de vill inte riktigt ta slut och moderatorn Simon Holmström måste huta åt publiken för att Woivalin ska kunna fortsätta.

”Det är aldrig för sent att ändra sig, att bättra sig när man märker att man begått ett misstag. Därför har vi på Ömsen nu tänkt om när det gäller centrumbygget.Vi gör en nystart. Den går ut på att vi ordnar en nordisk arkitekttävling för bygget. Alla förslag offentliggörs som om det vore ett statligt eller kommunalt bygge och så plockar en kvalificerad jury ut de bästa ritningarna. Vi ska försöka hålla hela processen så öppen som möjligt och tänker arrangera offentliga möten där arkitekterna kan presentera sina projekt och staden och allmänheten kan ge sina synpunkter. Riktlinjerna inför arkitekttävlingen ska omfatta hållbart byggande, till exempel trä samt energivisioner som solpaneler eller dylikt. Vår vilja är att bygga vackert, hållbart och energismart. Får vi fram ett bättre förslag utan Boreniuska huset, rivs det. Om inte, får det stå kvar och utgöra en integrerad del av projektet”.

Så talte Woivalin och så blev det. Slutet gott, allting gott.

Fast så gick det ju inte till. 

Inte i tisdags, men det kommer fler dagar. Vi får inte ge upp hoppet.

Mosse Wallén, Ömsens ägare

 

Ömsens vd Dan-Erik Woivalin svarar:

Ömsen var representerad vid mötet av vår fastighetsutvecklare Ralf Knahpe och hållbarhetsansvarige Sebastian Joelsson. Ömsen tar naturligtvis varje tillfälle i akt att ta del av synpunkter och åsikter gällande vårt spännande och framåtblickande centrumprojekt. Synpunkter och åsikter som vi tar till övervägande gällande vår egen detaljplanering av projektet och i konstruktiv dialog med samarbetspartners och myndigheter.

Ömsen var uttryckligen inbjuden till mötet som åhörare vilket vi naturligtvis hörsammade. I övrigt har jag inte några kommentarer till Walléns raljerande och oförsonliga attityd i insändaren utan vi jobbar vidare i positiv anda med projektet.

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare