Publicerad 4 december 2019 kl. 21:57

Åland behöver en egen Pisa-undersökning

Även i skolmönsterlandet Finland fortsätter 15-åringarnas kunskapsnivåer att sjunka, visar årets Pisa-undersökning.
Åland behöver göra en egen undersökning.

Inte bara är förändring en del av vanlig affärsverksamhet. Under kristid blir den än mer nödvändig.

Vi behöver fakta och konkreta åtgärder. Men vi behöver också omtanke och värme. Låt oss skippa hat och hot och fokusera på medmänsklighet.

Samma dag som Finland införde beredskapslagen fick den åländska självstyrelsen stiga åt sidan.
Vad lär vi oss av det?

Antalet personer som smittats av coronaviruset har ökat från en till åtta på mindre än en vecka. Landskapsläkare säger att smittan nu kan finnas var som helst i det åländska samhället. Det är på allvar nu.

Så långt som möjligt bör kommande tilläggsbudgetar finansieras med egna medel. Lån är en sista utväg.

Ska experterna eller politikerna fatta beslut om åtgärder under coronakrisen? Och vilka experter ska man lyssna mest till? I länder världen över sitter de politiska beslutsfattarna i en mycket svår situation.

Ålands landskapsregering spelar en avgörande roll i tider av kris. Hela samhället måste få hjälp och det blir nu allt tydligare att landskapsregeringen fallerat rejält när det gäller transporter till och från Åland.

Historien har visat gång efter annan att en samhällsekonomi i kris har en direkt inverkan på den psykiska hälsan hos befolkningen där ekonomisk depression leder till mänsklig depression.
Insatser för att rädda näringslivet är därför direkta insatser för att rädda liv och hälsa.

Det satt hårt åt men till slut kom Finlands regering med förslag på åtgärder för att rädda det finländska näringslivet. Även Ålands landskapsregering kom med ett gediget åtgärdspaket som väcker hopp.

Under kriser uppstår bristsituationer. Dessa löses bäst genom att låta prismekanismerna styra.

I kris lägger vi ned motsättningarna och sluter oss samman, hjälps åt och strävar mot gemensamma mål. Kanske kan pandemin göra att polemiken i samhället minskar även på längre sikt.

Frilansande kulturarbetare drabbas extra hårt när samhället stänger som försvar mot smittspridningen. Vi måste komma ihåg kulturutövarna när vi nu mobiliserar för att klara coronakrisen.

Flera åländska bolag stor inför stora ekonomiska utmaningar. Det i sin tur äventyrar arbetsplatser. Nu är det dags att gynna det åländska näringslivet genom att köpa åländska varor och tjänster.

Barn i bild

Fler ledare