Publicerad 15 april 2019 kl. 22:00

EU-valet nästa–och det är mycket som står på spel

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Den finländska regeringen garanterar att klumpsumman ska höjas med tio miljoner euro – men först efter att lagtinget sagt ja till det nya ekonomiska systemet. Nu är det upp till lagtinget att bestämma sig – litar man på den finländska regeringen eller inte?

Problemet med unga som mår dåligt växer. Norden måste samordna sin lagstiftning för att kunna hjälpas åt över landgränserna. Här hemma behöver resurserna ökas så att fler familjehem, även för äldre ungdomar, kan öppna.

Det fallerade arbetet med en gemensam räddningsmyndighet belyser svårigheterna med frivilliga kommunsamgåenden.

Den 30 november har det gått exakt 80 år sedan Sovjetunionen anföll Finland och det som skulle komma att kallas Vinterkriget hade inletts. En händelse som satt outplånliga spår i det kollektiva minnet men som förvisso kan kommas ihåg på olika vis. Eller inte kommas ihåg alls.

Samarbetet med Hållbart initiativ kan visa sig bli mycket obekvämt för de övriga regeringspartierna.

Li Krig föll ihop på jobbet och fördes med ambulans till sjukhuset. När läkarkåren inte kunde hitta någon patologisk sjukdom skickades hon hem - utan att kunna gå eller röra sin vänstra sida av kroppen.
Saknas det kunskap om stressrelaterade sjukdomar på ÅHS?

Vi står inför den sjätte massdöden av arter på jorden. En skrämmande stor mängd stora däggdjur har redan gått under.
Men värst konsekvenser får den accelererande insektsdöden.

Trots varningar om en ekonomisk nedgång pekar de flesta indikatorer fortfarande uppåt. Alla spår leder till ränteläget.

Regeringsbasen är satt. Nu återstår bara politiken och regeringsprogrammet. Men de stora sakpolitiska frågorna söker ännu sitt svar.

Fästningsområdet i Bomarsund präglar fortfarande det åländska samhället. Det som utspelade sig i Bomarsund för över 160 år sedan har satt en stark prägel på dagens Åland. Men det har även givit oss möjligheter.

Entreprenörskap är beroende av både kapital och riskvilja. När bägge finns kan det uppstå något fantastiskt.

Fördelarna med nya arbetstider för lagtinget överväger nackdelarna.

Ett budgetunderskott om 10 miljoner euro och många kurvor som pekar nedåt i den åländska ekonomin. Hur ska nästa finansminister infria Centerns löften om mer pengar till kommunerna?

Barn i bild

Fler ledare