Publicerad 21 februari 2019 kl. 22:00

Europa bör markera mot IS-krigarnas våld

IS sista fäste i Syrien är på väg att falla och i helgen uppmanade USA:s president Donald Trump Europas länder att ta tillbaka över 800 tillfångatagna IS-krigare med familjer. Runt om i Europas huvudstäder pågår överläggningar kring hur man ska agera. Grundfrågan är hur långtgående en stats ansvar är för att bistå sina egna medborgare i nöd, även om det är självförvållad sådan.

Kommentarer (2 st)

Inte minst med tanke på hur

Inte minst med tanke på hur merparten av Sveriges folkvalda makthavare – lagstiftare – har bäddat för dem som har givit dem makten ... makten som kunde ha medfört ett gängse svenska medborgares rättsstatligt skydd mot ”hemvändande” IS-anhängare ... i Gräsrots ögon, ett blodtörstigt slödder utan dess like, och med reptilhjärnan som främsta kännetecken. Med tanke på vad som mycket följdriktigt – i full frihet – kan tänkas falla den ”hemkomna” merparten av ett sådant klientel i hågen ... det är inte utan att dödsstraffets återinförande gör sig påmint som något av nödvändigt. Detta förvisso inte sett som vare sig; straff, hämnd eller talesättet ”sig själv till skräck och androm till varnagel”, utan möjligen som en läkekonstens medicinering mänskligheten till fromma – under humanast möjliga omständigheter. Hur som helst, att vissa riksdagsledamöter, lagstiftare, med darr på rösten ömkar dylika missdådare – det om något är ett svek som gynnar laglöshet!

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare