Publicerad 9 september 2019 kl. 22:06

Hela Åland ska leva - men hur kommer vi dit?

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Kommentarer (6 st)

Hela Åland kan leva. Men för

Hela Åland kan leva. Men för att det skall lyckas krävs flera små och "självständiga" kommuner. En liten kommun landar alltid mjukare än en stor och klumpig massa om det börjar krisa. Små kommuner kan överleva eftersom människorna där vill överleva. Ett Norge system vore knappast fel. Läste på YLE igår att Pargas stad krisar djupt. Om jag inte missminner mig så slogs de små kommunerna samman i Åboland. Politikerna där liksom våra liberaler och socialdemokrater här lovade att allt skulle bli så mycket bättre och billigare, servicen skulle stärkas osv. Så blev det naturligtvis inte. Det blev en stad i kris och ett lamt Åboland. Mycket märkligt att flera av våra politiker vill kopiera detta misslyckande. Ett svagt och lamt Åland är iallafall inte min dröm.

Att locka tillbaka studerande

Att locka tillbaka studerande Ålänningar är nog svårt. Vad man främst vill ha som nyexaminerad är ett bra jobb med bra framtidsmöjligheter. Har man en högteknologisk examen så finns det inte många Åländska företag att välja mellan och karriärsutvecklingen kan vara tveksam. Lägg därtill en löneutveckling långt under den internationella marknaden. De som flyttar tillbaks gör det troligen mer av nostalgiska skäl än något annat.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

I tisdags klubbade stadsfullmäktige igenom en ändring av stadsplanen för Östra hamnen. Ett välkommet beslut, det är hög tid att få ordning på området som i dag delvis är mer en skam än en tillgång.

Den åländska tillväxten är svag. Den har varit svag hela 2000-talet. Vi på Åland måste ta tag i detta och lösa problemen. Politikerna måste ge verktygen så att företagen kan hitta lösningar. För politikerna löser inte på egen hand tillväxtproblematiken.

I veckan har debatten om public services varande kommit upp på agendan. Men låt oss diskutera vilken roll public service ska ha, hellre än dess varande.

Folkhälsorapporten 2019:s slutsatser om ålänningarnas hälsa är på det hela taget uppmuntrande läsning. Men larmen om ungdomarnas upplevda hälsoproblem måste tas på allvar och sättas i perspektiv.

Barn i bild

Fler ledare