Publicerad 26 november 2018 kl. 22:00

Käbbel riskerar minska förtroendet för politiken

När man lyssnar på debatten i lagtinget får man intrycket att motsättningarna mellan majoritet och opposition ökat. De hårda orden haglar, man missförstår varandra med flit och målar in sig i ett eget hörn. Risken är överhängande att detta ytterligare sänker förtroendet för politikerna.

Kommentarer (2 st)

Diskussioner är alltid bra.

Diskussioner är alltid bra. Men denna regering har endast hotat med tvångsåtgärder. Har man möjlighet sätter man sig alltid upp mot hot. Kansliministern har fel personlighet för att kunna föra en dialog med kommunerna.Där ligger problemet , elefanten i rummet ! Byt ut henne mot en lugn , saklig och kunnig person. Då , kanske det händer något !

"Käbbel riskerar minska

"Käbbel riskerar minska förtroendet för politiken". Hur kan något som redan står på noll bli ännu mindre? Det gällerde flesta av våra politiker liksom också en del tjänstepersoner, som har passerat sin kompetensnivå på väg upp genom ämbetena. De förefaller vara helt borta från verkligheten, inklusive det åländska folk som de är satta att att tjäna, inte att befalla, och som avlönar dem. Vi är mogna att se till att politiker inte får växa fast i politikens tydligen vanebildande värld. Inte ens deras otaliga TV-sända generande intrampningar tycks få dem qatt förstå att de skall söka andra inkomstkällor. Förstår de inte att alla ser att kejsaren är naken? Åland skall inte ha yrkespolitiker, men personer med kunskaper och med kännedom om livet utanför ostkupan. Det måste finnas mer krav på ledande politikers meriter än att bara sitta i rätt parti. Men hur går det att förverkliga när de utser sig själva till kandidater i valen?

En långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik måste –liksom andra strategier –beakta en mångfald av politiska intressen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Barn i bild

Fler ledare