Publicerad 4 mars 2019 kl. 22:00

Kommunreformen handlar också om vår identitet

Inget samhälle kan strunta i vad man tycker i de minsta enheterna, i byarna av olika storleksordning.

Kommentarer (12 st)

På vilket sätt ändras

På vilket sätt ändras identiteten ifall en Vårdö, Sund eller Eckeröbo hör till en annan kommun? Tror inte ett skvatt på detta. Man är nog hembygden närmare än kommunen och inte bara hembygden utan även byn. Tellholmarna och Björnhuvudborna är nog fortfarande sina byar trogna vilken kommun de än tillhör.

Om det faktiskt skulle ligga

Om det faktiskt skulle ligga något av betydelse i det Du påstår, Mr Base – då, dessvärre, då skulle Landskapsregeringen (LR), med Nina Fellman i spetsen – verkligen ha ”lyckats” stort med nån’ting ... . Vad? Jo, att förpassa något för gemene ålänning eventuellt väldigt gott, ledsamt långt in i framtiden. Det vill säga, en broms mer effektiv än ”dans efter Fellmans pipa” – mot eventuella kommuners lagenligt genomförda önskningar om samgående – en broms mer effektiv därvidlag än den Fellmans pipa har åstadkommit sedan rätt länge ... ja, den bromsen låter sig knappast överträffas, den.

Sidor

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare