Publicerad 6 maj 2019 kl. 22:03

Ljusning för svenskan i tilltänkt fyrpartiregering

Det ser ljusare ut för svenska språket och satsningarna för att motverka klimatförändringen om de tilltänkta partierna SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP bildar regering. Sannolikt kan vi då också se fram emot sänkt inkomstskatt.

Coronakrisen har Åland i ett ekonomiskt järngrepp. Men en del saker går ändå åt rätt håll. Helsingforsregeringen tar in Åland alltmer i sina stödinsatser.
Men det är även upp till ålänningarna att hjälpa till och stödja det lokala näringslivet.

Åland och vindkraft är som en maratonpjäs i flera akter. Med projektet Långnabba II är Åland äntligen närmare en hållbar energilösning.

Åland behöver en bredd av fördelar för att fortsätta locka inflyttare. En viktig förutsättning är företagsklimatet.

Coronavirusets framfart har satt mycket av den globala handeln, och därmed globaliseringen, på paus. Protektionismen hotar redan hela den internationella ekonomin.
Låt oss hoppas att fakta i frågan snart börjar synas i de politiska besluten.

Mitt under rådande pandemi beslutar Lemlands kommun att ge tilläggsanslag på en miljon euro till ett daghemsbygge. Ögonbrynen har höjts på många och frågan som ställs är om Lemlands beslutsfattare inte förstår den ekonomiska realiteten kommunen befinner sig i?

Att minnas vad som hänt i det förgångna är ett sätt att påminna om mänsklighetens historia.

Både klimatet och miljön riskerar att glömmas bort när ekonomin ska kicktstartas igen. När landskapsregeringen reviderar sitt handlingsprogram finns nya möjligheter att prioritera en mer ambitiös miljöpolitik.

Stödet till näringslivet är för dåligt och omfattningen av de redan aviserade stöden är för liten. Det är kontentan när man lyssnar på det åländska näringslivet.

Det behöver knappast sägas men coronakrisen slår hårt mot musik- och kulturlivet denna sommar. Varenda dag hör man om evenemang som ställs in och skjuts på framtiden. Festivalsommaren torkar in liksom många av sommarteatrarnas föreställningar.

Coronapandemin satte den ambitiösa tidsplanen för revisionen urspel – men visade också på bristerna i både nuvarande lag och den föreslagna nya. Brister som finns både på Åland och i Finland.

De åländska kommunerna står inför stora utmaningar. För att klara utmaningarna krävs nytänk och mod.

Den finska regeringen har skött coronakrisen väl – men diffusa, eller uteblivna, förtydliganden av exitstrategin riskerar regeringens goda betyg.

Vi måste fortsätta vara på tårna var landskapsläkaren Knut Lönnroths budskap när landskapsregeringen höll pressinformation om Finlands regerings hybridstrategi för att minska coronasituationens konsekvenser för samhället. Vad innebär det?

Barn i bild

Fler ledare