Publicerad 7 april 2019 kl. 22:03

Trovärdighet på spel när det tvistas om skatt

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Kommentarer (6 st)

Riktigt så här enkelt är det

Riktigt så här enkelt är det inte! Hur gör man då ett företag har verksamhet med anställda som arbetar i flera kommuner, eller ett som arbetar i en kommun men har anställda i en annan? Det är inte ovanligt. Man skall tänka efter innan man understöder den ena parten i en konflikt geom applådera den enas "förtjänstfulla förslag". Jag medger gärna att administrativa beslut på Åland inte alltid präglas av genialitet eller fantasi, men man skall inte tro att allt är så enkelt som Johan Dahlén skriver.

Bästa Retvizan, vad har Johan

Bästa Retvizan, vad har Johan Dahlén med denna saken att göra? Och förövrigt – med tanke på Jomala kommuns smått extrema tillväxt, som motsats till stadens kräftgång vad gäller samhällsutveckling och därtill hörande ekonomi – är det då så konstigt att mariehamnarnas både folkvalda företrädare och tjänstemän smått hysteriskt famlar efter varje halmstrå de hoppas stå sig till förfogande? Men, ett dylikt försök till fördelning av skattemedel inom landskapet som sådant, det om något torde ha fog för att belysas i allas vår Ålandstidningens ledartext.

Det slutar väl med att en

Det slutar väl med att en domstol på fastlandet får ryta till ordentligt, innan LR eller politikerna i Mariehamn ser till att det blir fixat. Vi får snart nog se vilka problem detta felaktiga agerande kan föra med sig. Knappast till gagn för Åland.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare