Publicerad 29 mars 2020 kl. 11:14

Talmannen: Vi måste ta det här på allvar

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Fler stöd till företagare är att vänta, det sade talmannen Roger Nordlund och lantrådet Veronica Thörnroos under dagens presskonferens. När och hur kan man ännu inte svara på. På plats under dagens presskonferens var också Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation och landshövding Peter Lindbäck.

Lantrådet Veronica Thörnroos säger att man i dag som vanligt haft en avstämning med andra myndigheter och läget är under kontroll.

De har ständigt en jour som finns till om det är så att de snabbt behöver gå ut med information.

Frakttrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär kommer att köras tisdag, onsdag och torsdag med start nu på tisdag.

Det gäller enbart frakt. Eventuella persontransporter går till och från Långnäs.

Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation är på plats.

Trafiken har avlöpt lugnt, trafikmängden har minskat, berättar han.

Från gränsbevakningens del önskar man att inga onödiga resor görs.

Frakttrafik är tillåtna till samtliga hamnar i Finland och Åland.

Fritidsbåtar ska till Mariehamns hamn.

Alla finska medborgare och alla sådana som är fast bosatta och de som är på transitresa på väg till sitt eget land får komma till Finland.

Nödvändig trafik går bra, det är exempelvis arbetsrelaterad trafik. Det gäller de som har arbeten som är samhällsnödvändiga.

Men också de som arbetar inom transport.

Fritidsbåtar som är på väg från Finland eller från Åland till Sverige ska via gränsbevakningen i Mariehamn. Man ska förboka via telefon.

Eller via e-post.

Kontaktuppgifter: 018 57055, e-post rrmh@raja.fi eller VHF ch 16/ch14.

Veronica Thörnroos säger att alla åtgärder har en koppling till det undantagstillstånd som nu gäller.

I Finland tas prover på de som anländer och som visar symptom. De sätts i karantän om det krävs. Huruvida det ska göras på Åland diskuteras.

Allmänheten ska undvika att åka ut i båt just nu, säger Kim Westman.

Resurserna är begränsade för gränsbevakningen och Ålands sjöräddningssällskap.

Roger Nordlun, talman, är på plats.

Roger Nordlund vill framföra ett stort tack till myndigheter och allmänheten.

- Många gör stora uppoffringar och stora insatser just nu, det ska ni ha ett stort tack för.

Finland och Sverige har valt lite olika strategier och Åland ligger mitt emellan. Vi ska följa Finlands lagar och regler. Vi är en del av det landet och ska delta i det arbetet, säger Roger Nordlund.

Roger Nordlund pratar om den kris många företag kämpar med.

Det första hjälppaketet har antagits. Men Roger Nordlund är övertygad om att det kommer mer förslag som ska hjälpa.

Man drar nu helt undan mattan för många företag. Allt som nu görs görs för vårt eget bästa och för att vi ska klara av att kurvan stiger och vi får fler coronasmittade på Åland.

Allt går ut på att så många människor som möjligt ska klara sig.

Vi ska också komma ihåg att vi lever på en ö med små resurser. Därför är vårt ansvar större.

Nyland är isolerat och vi har lika många fall per capita som i Nyland. Därför måste vi ta det här på allvar.

- Vi kommer att ha en svår tid framför oss. Men krisen kommer en dag att vara över. Vi måste se till att under den här tiden agera, på individ-, företags- och samhällsnivå så att vi tar oss igenom det här.

- Det gäller för oss att vi kan bevara de goda strukturer vi har så att vi kan fungera den dagen krisen är över.

- Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla distans.

Ett kort lagting kommer att hålla i början av veckan men sedan kommer man att arbeta digitalt och skjuta upp ärenden till efter påsk.

Fysisk distans är viktig, vi ska inte träffa äldre människor hur gärna vi än vill.

Men vi ska hålla kontakt med varandra och hjälpa de som har det svårt.

Fråga: Kommer det mer direkta stöd till företagen?

- Finlands regering arbetar med att ta fram förslag för småföretag. Och här på Åland måste vi ta fram förslag för att komplettera det. Och det här arbetar vi med.

- Jag tror att vi kommer att se fler förslag för att rädda de små företagen.

Men vi måste också arbeta för att stötta de samhällsbärande företagen.

Veronica Thörnroos påminner om att av det lånestöd som finns nu så ges 20 procent i bidrag.

Veronica Thörnroos säger att man ska göra allt för att hjälpa företagare men exakt hur det ska gå till vet man ännu inte.

Om Åland ska isoleras måste det beslutet fattas i Finland.

Veronica Thörnroos säger att vi måste prata med våra ungdomar eftersom de inte följer de regler som finns.

Landshövding Peter Lindbäck är också på plats.

Peter Lindbäck har fått frågor om Nylands gränsdragning.

Beväringar befinner sig på insidan av gränsen. Beväringar som bor utanför gränserna får åka hem, även till Åland.

När det gäller gränserna mellan Nyland och övriga Finland så har 800 fordon stoppats.

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden har begärt in lägesrapporter från kommunerna och bra rapporter har kommit in.

De har nu begärt in rapporter av bland annat Oasen och högstadiedistrikten.

Peter Lindbäck avslutar med en hälsning från president Sauli Niinistö. Presidenten skriver att tillsammans ska vi ta oss igenom det här.

En ny presskonferens kommer att hållas imorgon, måndag, klockan 16.

Den samlade oppositionen i Finland vill pröva förtroendet mot regeringen Marin i en interpellationsdebatt.

Det statsägda bolaget Finnhems köper Skärgårdshavets Helikoptertjänst (SHT) av Wiklöf Holding. I avtalet ingår SHT:s hela aktiestock och affärverksamheten.
– För vår del är det här en väldigt lyckad lösning, säger Wiklöf Holdings vd Nils Lampi.

En lastbil körde vid 12-tiden på fredagen av vägen och in i ett träd vid den västra infarten till Rökerirondellen i Mariehamn.
Föraren fördes till sjukhus för vård.

Den finska regeringen vill värna sitt spelmonopol och är positiv till att geoblockera spelare från andra alternativ än Veikkaus.
Men Ålands riksdagsledamot Mats Löfström är inte rädd att det ska skada Paf.
– Man vill hitta en lösning för Åland när man gör de här sakerna, säger han.

På torsdag nästa vecka slår Ålandsdelegationen fast nivån för nästa års klumpsumma. Men trots det beskedet är det ett styvt jobb för landskapsregeringens finansavdelning att ta fram nästa års budget.
– Det är extremt svårt att veta något om framtiden, säger finanschef Conny Nylund.

Sara Ebersson från Mariehamn tillldelas tredje pris i Solveig von Schoultz-tävlingen. Första pris går till den Ålandsbekanta journalisten Annakaisa Suni.

Stormen Aila gjorde att tusentals hushåll förlorade elen och att räddningsverken var hårt belastade – men konsekvenserna kunde ha blivit ännu mer allvarliga.
– Vi kunde hantera de bitar som kom in och det blev betydligt lindrigare än vad som kunde befaras, säger Johan Ehn, alarmmästare på Landskapsalarmcentralen.

En man som under tre års tid vid flera tillfällen förskingrat pengar från en hotellkassa åtalades i går för förskingring i Ålands tingsrätt.

För tolv år sedan gick Stig Kottelin i pension från sitt arbete som annonschef vid Ålandstidningen. Sedan dess har flera stora saker hänt i hans liv. Det största är att han blivit farfar.

Galeasen Albanus är ute och seglar i stormen. 

– Det är inte i sig något bekymmer med hård vind eller storm, fartyg är byggda för att klara det, säger verksamhetsledaren Emil Weyand.

Lagtingets debatt om huruvida affärsidkare ska få ha öppet juldagen, långfredagen och påskdagen mynnade ut i årets mest överraskande politiska förslag.
– Kanske ska vi stänga ned internet de där dagarna, sade Mika Nordberg (MSÅ).

Ms Viggen på linjen Åva-Osnäs ställer in flera avgångar i dag på grund av höststormen.

Föglö grundskola håller stängt i dag på grund av stormen. Beslutet togs under gårdagen, och klasslärare gick ut med informationen till elevernas föräldrar, berättar Siv Fogelström, skolföreståndare på Föglö grundskola.

Barn i bild

Fler nyheter